Integrale, geïnformeerde kwaliteitsontwikkeling: waarom, wat en hoe

Hoe kan je je onderwijskwaliteit op een duurzame manier ontwikkelen, vertrekkende vanuit de schooleigen visie? Hoe doe je dit samen met je team, hoe maak je daarin passende keuzes en hoe kan datagebruik je daarbij helpen? Hoe verhouden schoolinterne ontwikkelingen zich tot externe verwachtingen, bijvoorbeeld uit de inspectie?

In deze meerdaagse opleiding bouw je doorheen de verschillende samenkomsten een integrale, geïnformeerde aanpak uit voor schoolontwikkeling. Theoretische kaders worden als startpunt aangeboden en vervolgens toegepast op schooleigen praktijkvoorbeelden.

Programma

  • We starten met kaders rond integrale kwaliteitsontwikkeling. Wat zijn belangrijke principes, hoe pak je dat aan en waar loop je mogelijk tegenaan in de praktijk?
  • In een volgende sessie maken we een eerste stap: waar staan we en hoe weten we dat? We bespreken zelfevaluatie als hefboom voor kwaliteitsbeleid.
  • De derde en vierde sessie plaatsen geïnformeerde schoolontwikkeling centraal. - Eerst staan we stil bij het wat en waarom van datagebruik. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van datagebruik en wat doet het niet? - In een tweede deel gaan we aan de slag met data (van verzamelen tot analyseren, interpreteren en omzetten naar acties).
  • Tijdens de vijfde samenkomst bespreken we de inhoud en het doel van een plan voor kwaliteitsontwikkeling. We brengen de voorgaande stappen samen en gaan hier mee aan de slag.
  • In een ideaal scenario gaan ontwikkeling en verantwoording hand in hand. We leggen onze aanpak en principes uit de vorige sessie naast het referentiekader onderwijskwaliteit in een laatste afrondende sessie.

Lesgever

Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van verandering in Onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht en geeft al heel wat jaren opleidingen aan (coördinerend) directeurs over schoolbeleid, datagebruik en onderwijsvernieuwing. Ze werkte vele jaren aan de Universiteit Antwerpen binnen de master ‘Opleidings- en Onderwijswetenschappen’.

Locatie

Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2024-12-31T23:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
24/DR/254A
Academiejaar
2024 - 2025
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie