Een HRM-groeipad voor middenkaderleden

Tijdens het (driejarig) traject voor middenkaderleden vormt jouw unieke positie op school de rode draad. Je leidt maar wordt ook geleid, je bent heel gedreven en enthousiast maar merkt dat dat enthousiasme niet altijd gedeeld wordt, je bent collega of toch weer niet, ...

Deze positie plaatst je voor uitdagingen die specifieke vaardigheden vragen. Gesprekstechnieken, verbindende communicatie, inspirerend coachen, omgaan met moeilijke collega's, aandacht voor jezelf, het is slechts een greep uit het rijke aanbod van deze opleiding. Deze startmodule focust op je unieke positie, interactie, conflicthantering en gesprekstechnieken.

Alle middenkaderfuncties zijn welkom: graadcoördinator, technisch adviseur, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider,...

Programma

Dag 1: Kennismakingsdag. Onderzoek naar eigen positionering.

 • Bepalen van focus: wie ben ik? Welke rol speel ik? En hoe doe ik dat?
 • Bepalen van transfer: wat wil ik leren?
 • Aspecten van groepsdynamiek.
 • De specificiteit van de middenkaderfunctie, 'tussen hamer en aambeeld'.

Dag 2: Interactie tussen mensen: verschil als uitdaging.

 • Reflectie op eigen kwaliteiten en reactiepatronen;
 • Zicht op effect van eigen omgangsstijl;
 • Interactieve dynamiek in woorden, gedrag, emoties;
 • De link met emotionele intelligentie.

Dag 3: Conflicthantering: Samenwerken in een organisatie betekent samen doelen realiseren.

 • Zicht op het eigen functioneren binnen een conflict, bewustwording van eigen voorkeurgedrag;
 • Onderzoek naar eigen feedback capacity;
 • Verbreding van de mogelijkheden om in een conflict proactief op te treden;
 • Verkenning casussen, toetsen aan theoretische inzichten, inoefenen.

Dag 4: Gesprekstechnieken

 • Inoefenen van soorten gesprekken op basis van eigen casussen.
 • Feedback geven en krijgen, correctie doorvoeren, probleemverkenningsgesprek, slecht nieuws brengen.
 • Evaluatie.
Lesgever

Herman Frooninckx, voormalig directeur COLOMAplus, Mechelen. Communicatietrainer Ravidant bvba.

Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2024-10-10T22:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
24/MK/001A
Academiejaar
2024 - 2025
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie