De mentor als coach

Als mentor kan je – samen met de directie en het voltallige lerarenkorps – actief bijdragen aan een warm onthaal van nieuwe leraren en hen begeleiden bij het stapsgewijs inwerken in hun nieuwe functie of omgeving.

Gedurende dit traject verkennen we op een activerende manier de invulling van het mentorschap en de coachende aanpak. Het inspirerend coachen van Jef Clement (1947-2018) vormt de rode draad. Door middel van concrete oefeningen ervaar je deze aanpak en kan jij je deze gaandeweg eigen maken. Daarnaast reiken we kaders aan om de aanvangsbegeleiding te organiseren en komen tal van praktijkvoorbeelden aan bod.

Het traject is bedoeld voor mentoren aanvangsbegeleiding.

Programma

Deze zeven thema’s staan centraal gedurende het traject:

  • aanvangsbegeleiding doorgelicht;
  • startende leraren: profiel en behoeften;
  • de mentor: wie ben ik en waar sta/ga ik voor;
  • coachende aanpak: grondhouding, en coachende vaardigheden;
  • coachende gesprekken voeren aan de hand van de GRROW;
  • aanvangsbegeleiding en de coachende aanpak;
  • persoonlijke leervragen i.k.v. de coachende aanpak als mentor.

Het aanreiken van theoretische kaders gebeurt op een activerende manier, steeds gelinkt aan de praktijk van het mentorschap. Aan de hand van verschillende oefeningen is het mogelijk om de coachende aanpak te oefenen, de effecten zelf te ervaren en met eigen leervragen aan de slag te gaan. De gehanteerde aanpak en de gedeelde praktijkvoorbeelden bieden inspiratie voor de invulling van het mentorschap.

Lesgever


Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.

Locatie

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2024-10-03T22:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
24/MK/018A
Academiejaar
2024 - 2025
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie