Basiscursus socio-emotionele begeleiding in het s.o.

Als startend leerlingenbegeleider, leerkracht of remedial teacher merk je regelmatig dat socio-emotionele problemen, eventueel gekoppeld aan leerproblemen, je leerlingen in hun leren hinderen. Deze nascholing wil jouw vaardigheid om leerlingen socio-emotioneel te begeleiden, aanscherpen. Ze biedt bruikbare achtergrondinformatie en brengt de basiselementen aan die een rol spelen binnen het begeleidingsproces.

Doelgroep: Leerkrachten s.o. die meer aandacht willen ontwikkelen voor het "begeleiden" of met socio-emotionele begeleidingstaken belast zijn, startende leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers.

Omdat het de bedoeling is de gegeven achtergrond zo concreet mogelijk te vertalen naar de eigen schoolsituatie, vragen wij aan de deelnemers een grote bereidheid om eigen ervaringen in te brengen als werkmateriaal.

Programma

1. Leerlingenbegeleiding en socio-emotionele begeleiding

​a. Wat is begeleiden?

b. Vuistregels en kenmerken van het begeleiden

​2. Puberteit en adolescentie als ontwikkelingsfasen

​a. ontwikkelingstaken

b. jeugdcultuur

​3. Probleemgedrag en problemen van leerlingen

​a. omschrijving en aandachtspunten

​4. Het begeleidingsproces

​a. opbouwen van een vertrouwensrelatie

b. begeleiding als beïnvloedingsgebeuren

c. netwerkuitbouw

d. privacy van de leerling

e. eigen functioneren als leerlingenbegelider

​5. Handelingsplan

​a. omschrijving en toepassingsmogelijkheden

​6. Aandachtspunten: omgaan met weerstand, gespreksmodellen, contact met ouders, groepsproblemen, doorverwijzing.

Lesgever


Wim De Breucker, klinisch psycholoog-seksuoloog, WEB, Begeleidings- en Vormingscentrum

Locatie

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)

Taal
Nederlands
Inschrijven t.e.m
2024-09-12T22:00:00
Type
Kort- en langlopende opleidingen
Cursusnummer
24/SEB/015A
Academiejaar
2024 - 2025
Interessegebied
Onderwijs en pedagogie