Myoo - Eva Van Emelen

​"Als ontwerper kruip ik in de huid van mijn gebruiker. Niet alleen door te zien en te begrijpen, maar ook door te voelen en te 'zijn'." - Eva Van Emelen

Myoo is een product-dienstcombinatie die jongeren met een chronische darmziekte ondersteunt om zelfzeker en bewust aan het roer van hun eigen gezondheid te staan. De zorg en verantwoordelijkheden voor een chronische ziekte krijgen doormiddel van smart mirror technology en multidose drug dispensing een plaats in hun eigen leefwereld. Myoo wordt verrijkt met Myoo Pods, gefractioneerde medicatiezakjes, en My Myoo, een online gebruikersplatorm. De product-dienstcombinatie verandert de manier waarop jongeren met hun ziekte omgaan en hoe ze die beleven.

Probleemstelling

Jongeren met een chronische darmziekte moeten heel wat verantwoordelijkheden op zich nemen, zoals bijvoorbeeld het routinematig innemen van medicatie, het plannen van medische afspraken of het opbouwen van ziekte-inzicht. Dergelijke taken staan ver van hun eigen leefwereld en zijn voor hen daarom moeilijk te implementeren. Als gevolg zijn jongeren met een chronische ziekte vaak weinig therapietrouw en onwetend over hun eigen ziekteverloop.

Myoo

Myoo is een slimme spiegel die dagelijks een medische balans opvraagt, praktische zaken meldt en ten slotte een Myoo Pod aanreikt. Door naar de gebruiker te luisteren, hem te begrijpen en hem te helpen, verbetert de spiegel zijn ziektebeleving.

Myoo Pods

Myoo Pods zijn de medicatiezakjes die Myoo dagelijks aanreikt. De Pods worden maandelijks aan huis bezorgd in een medicatiedoos, die als cartridge in Myoo wordt gebracht. Het verpakken van de dosissen verlaagt de medische confrontatie en biedt de gebruiker flexibiliteit in zijn medicatiegebruik.

My Myoo

My Myoo is het online platform waar de gebruiker terecht kan voor zijn medisch overzicht, medicatiebeheer en instellingen. Door de transparante en begrijpbare weergave van medische gegevens wordt de gebruiker bij zijn ziekte betrokken. Het platform biedt hem inzicht in zijn aandoening en behandeling.

Myoo
Eva Van Emelen
E-mail: evavanemelen@hotmail.com
Interne promotor: Achiel Standaert
Externe promotor: prof. dr. Ilse Hoffman en Caroline Wouters

Eva Van Emelen wint de Paul Verhaert Award 2019