OXYCLOUD - Sébastien De Monie

​“Productontwikkeling is voor 90% ontwerpen volgens een juiste methodiek. Voor de overige 10% is een goed buikgevoel vereist dat creatieve input kan geven. Door als ontwerper op de juiste momenten te vertrouwen op je buikgevoel, worden producten ontworpen die de gebruikers kunnen emotioneren, inspireren en intrigeren.” - Sébastien De Monie

De medische sector bevindt zich in de lente van medische, technologische en politieke veranderingen. In dit vernieuwde ecosysteem wordt ingezet op digitalisering en connectiviteit om een gepersonaliseerde zorg aan de patiënt te garanderen. OXYCLOUD is een dataplatform voor zuurstoftherapie dat medische en logistieke processen binnen de ziekenhuisomgeving digitaliseert en organiseert. De OXYCLOUD is een totaalsysteem dat de eerste stappen zet naar een geautomatiseerde zuurstoftherapie, door aan data mining te doen. Medische en logistieke data worden gevisualiseerd op een dataplatform, waardoor zorgverleners worden ondersteund in hun activiteiten. Binnen dit afstudeerproject lag de focus op de UX/UI design van het dataplatform.

Opportuniteit

De medische wereld is een speeltuin voor innovatie. Op vlak van digitalisering zijn er tal van opportuniteiten om medische processen slimmer te organiseren. Tijdens deze thesis werd een productidee ontworpen dat zuurstoftherapie intelligenter maakt. Dit kan worden gerealiseerd door aan data mining te doen. Hierbij wordt data verwerkt en gevisualiseerd tot relevante informatie voor zorgverleners.

Actoren

Medische processen, zoals zuurstoftherapie, worden gekenmerkt door een enorme gelaagdheid aan actoren. Uit een analyse is gebleken dat op medisch vlak er een nauwe samenwerking is tussen artsen en verpleging, terwijl ziekenhuisapothekers en technische diensten verantwoordelijk zijn voor logistieke processen. Daarnaast is Oxypoint een bedrijf dat deze ziekenhuizen begeleidt bij het integreren van innovaties in een unieke ziekenhuis infarstructuur.

Medisch platform

Het medisch dataplatform biedt een klinische ondersteuning voor artsen en verpleging. Door patiëntendata te capteren en te visualiseren in de OXYCLOUD, wordt een zuurstoftherapie op maat van de patiënt voorgeschreven. Dit resulteert in een effectievere zuurstoftherapie en een verkorting van de ligtijd voor de patiënt.

Logistiek platform

Het logistiek platform van de OXYCLOUD ondersteunt de ziekenhuisapothekers in het analyseren van O2 verbruiksdata. De technische dienst kan via het logistiek platform status analyses uitvoeren, waardoor zuurstoftherapie op maat van het ziekenhuis kan worden georganiseerd.

Administratief platform

Door middel van een administratief platform kan Oxypoint een externe service aanbieden aan de ziekenhuizen. In het administratief platform wordt bijvoorbeeld data van de ziekenhuizen verzameld. Op basis van deze data kunnen klinische studies leiden tot nieuwe inzichten in zuurstoftherapie, waardoor dit een geautomatiseerd proces kan worden.

O2MATE en O2NOME

De intelligente toestellen die data capteren en communiceren met de OXYCLOUD zijn de O2MATE flowmeter en de O2NOME mobiele voorziening. Data wordt door deze toestellen geregistreerd tijdens zowel een mobiele als een stationaire zuurstoftherapie. Door het dataplatform is er nu een product service ontwikkeld.

OXYCLOUD
Sébastien De Monie
e-mail: sebastien.demonie@hotmail.com
Promotor: Christiaan Baelus
Externe promotoren: Cedric Van Steenkiste en Niels Pintens (Oxypoint)