Connecting through Knowledge - Stine Moons

Connecting through Knowledge versterkt het gebruik van evaluatieresultaten in beleid voor ontwikkelingssamenwerking en draagt bij aan de opbouw van een lerende organisatiecultuur. In vier oplossingssystemen ondersteund door een online platform worden de evaluatieresultaten toegankelijk en zichtbaar gemaakt voor beleidsmedewerkers. Verantwoordelijken voor de uitvoering van internationale ontwikkelingsprojecten krijgen een dieper inzicht in het proces dat aan de opbouw van nieuwe beleidslijnen vooraf gaat.

Lokale bijdrage aan evaluaties

Het team en de lokale medewerkers waarvan het ontwikkelingsproject wordt geëvalueerd, worden actief betrokken bij de evaluatie. Ze kunnen mee bepalen wat er geëvalueerd wordt, worden op de hoogte gehouden van het verloop van de evaluatie en kunnen eraan bijdragen waar nodig.

Verspreiding van evaluatierapporten

De evaluatieresultaten moeten zo efficiënt en effectief mogelijk bij hun doelpubliek terechtkomen. Daarvoor werd een systeem van matchmaking tussen beleidsmedewerkers en experts uitgewerkt. Zo’n koppel is verantwoordelijk voor de verspreiding van een evaluatierapport. Ze bepalen samen voor welke collega’s deze evaluatie nuttig kan zijn. In pitchsessies worden verschillende evaluatierapporten voorgesteld en onderling vergeleken.

Evaluatieresultaten en leren

Om een volwaardige lerende organisatie op te bouwen en de evaluatieresultaten gericht te gebruiken op alle organisatieniveaus, worden de gaten in de institutionele kennis opgespoord. De sectorexperts zoeken antwoorden in bestaand onderzoek of bevelen andere experts aan. Ze spreken ook multi-actorplatformen aan, de kennisplatformen waar verschillende actoren van ontwikkelingssamenwerking samenkomen rond een thema, bijvoorbeeld gezondheid of onderwijs.Ze laten hun aanpak hierbij leiden door de strategie van de organisatie voor kennis- en expertiseopbouw.

Management support

De houding die het management aanneemt, heeft een duidelijke impact op de waarde die medewerkers hechten aan het gebruik van evaluatieresultaten in beslissingsprocessen. Op sleutelmomenten in de interventie- en beleidscycli werden touchpoints tussen management en de verschillende organisatieniveaus voorzien. Daarnaast evalueert management in een workshop de strategie voor kennis- en expertiseopbouw en past ze die aan aan de maatschappelijke en internationale tendensen.

Online platform

Het geheel van deze vier subsystemen wordt ondersteund door een digitaal platform dat aanvragen voor onderzoek, inzichten, aanbevelingen en lessons learned verzamelt, verwerkt en opnieuw aanbiedt in een toegankelijk en gebruiksvriendelijk format.

Connecting through Knowledge
Stine Moons
E-mail: stinemoons@gmail.com
Promotor: Alexis Jacoby
Co-promotor: Kristel Van Ael
Externe promotor: Myriam Van Parijs - Enabel

In samenwerking met Enabel, het Belgische Ontwikkelingsagentschap