Jobmogelijkheden

Na een masteropleiding fiscaal recht

De masteropleiding in het fiscaal recht bereidt je optimaal voor op een loopbaan als een autonoom en deskundig fiscalist

Je kan enerzijds aan de slag in de zogenaamde togaberoepen. Uiteraard moet je hiervoor een masterdiploma Rechten hebben. Als fiscaal advocaat kan je een eigen kantoor opstarten of toetreden tot een associatie van advocaten, waar advocaten zich vaker specialiseren. Ook de magistratuur is op zoek naar juristen met een specialisatie in het fiscaal recht en dit zowel bij de zittende magistratuur (de rechters) als bij de staande magistratuur (het openbaar ministerie).Als fiscaal medewerker op een notariaat sta je de notaris bij bij de fiscale afhandeling van notariële akten. 

Anderzijds kan je als fiscalist een adviserende of leidinggevende functie opnemen in de bedrijfswereld, bij de overheid of in een non-profit-organisatie. 

De mogelijkheden om als fiscalist in de privésector te werken, zijn heel divers. Je kan aan de slag als belastingconsulent of bedrijfsjurist bij ondernemingen in de industriële of dienstensector, bij bank- en verzekeringsinstellingen, bij consultancykantoren of bij sociale of beroepsorganisaties. 

Ook de overheid heeft tal van functies voor fiscalisten. Je kan als ambtenaar bij de Federale overheidsdienst Financiën of bij de regionale of lokale overheidsdiensten aan de slag. 

Je kan ook een loopbaan als onderzoeker uitbouwen. Sommige onderzoekers schrijven een doctoraat, anderen voeren beleidsvoorbereidend onderzoek uit of werken in een studiedienst. De doctoraatsopleiding  bereidt onderzoekers voor op functies binnen de academische wereld (bv. als docent) en daarbuiten. Voor het verkrijgen van onderzoeksbeurzen spelen de behaalde studieresultaten een belangrijke rol.