Bachelor in de rechten

Leer de opleiding kennen

Tijdens deze opleiding word je ondergedompeld in de wereld van het recht. Je bestudeert het recht langs alle kanten. De regels en wetten zijn dan ook niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook jij bent zeker al eens in aanmerking gekomen met het recht. 

Ben jij geïnteresseerd in de maatschappelijke kwesties? Kijk jij met een open en kritische blik? Vind je taal de max? Dan ben je bij de bacheloropleiding rechten aan het juiste adres!

Je leert op korte tijd grote hoeveelheden leerstof te verwerken en leert belangrijke vaardigheden die je in de master, en later als jurist, zeker nodig zal hebben. Je hebt geen voorkennis van het recht nodig, maar je kan je wel voorbereiden op de opleiding.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

  • 3 jaar voltijds studeren (180 studiepunten)
  • In het Nederlands
  • ​Aan de Faculteit Rechten van UAntwerpen
  • Op de gezellige Stadscampus in hartje Antwerpen

3 belangrijke pijlers

De opleiding is opgebouwd uit drie belangrijke pijlers, die je ook kan terugvinden in het studieprogramma: metajuridische opleidingsonderdelen, juridische opleidingsonderdelen en juridische vaardigheden.

Recht in de samenleving

Recht staat nooit los van de samenleving. Je moet het kaderen in de maatschappelijke context waarin het is ingebed. Daarom volg je een omvangrijk pakket metajuridische opleidingsonderdelen: economie, filosofie, geschiedenis, politicologie, psychologie en sociologie. Je hebt daarbij steeds oog voor de wisselwerking met het recht. Vanuit sociologisch oogpunt vraag je je bijvoorbeeld af wat de plaats van het recht in de samenleving is. In politicologie leer je via welke instanties het recht tot stand komt. De inzichten uit de verschillende wetenschappelijke disciplines zorgen voor je algemene intellectuele vorming. Het zijn bouwstenen die je nodig hebt in je loopbaan als student én als jurist.

Verschillende rechtstakken

Natuurlijk ligt de focus op het recht. Staatsrecht, strafrecht, arbeidsrecht, gerechtelijk recht … in totaal bestudeer je tijdens je bacheloropleiding bijna 20 verschillende rechtstakken. Vrijwel alle basisrechtstakken van het Belgische recht komen aan bod, maar er is ook aandacht voor de rechtsontwikkelingen op Europees en internationaal vlak. Er wordt ook tijd gemaakt voor oefeningen die je helpen de leerstof te verwerken. Bovendien zijn er in het eerste en tweede bachelorjaar aanvullende herhalingscolleges. Zo ben je zeker mee met de leerstof waar we in de bachelor en master op voortbouwen. Na je bachelor heb je de kernleerstof van elke rechtstak beet. Verdere uitdieping en eventuele specialisatie volgen in de masterjaren.

Recht is ook kúnnen

Recht is niet alleen een kwestie van kennen, maar ook van kunnen. Daarom zetten we ook sterk in op juridische vaardigheden:

  • Je ontwikkelt je taalvaardigheden: taal is hét instrument van de jurist. Zowel schriftelijk als mondeling moet je het Nederlands zeer goed onder de knie hebben. Ook een goede kennis van het Frans is een noodzaak. Bovendien heb je minstens passieve kennis van het Engels en basisnoties van het Duits nodig om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen.
  • Je leert bronnen opzoeken, argumenteren, debatteren en rapporteren over actuele en juridische thema’s.
  • Je werkt vaak samen met andere studenten in kleine groepjes.

Vaardigheden aanleren doen we zo veel mogelijk in kleine groepen. In de debatklas leer je bijvoorbeeld hoe je jouw mening over een juridisch vraagstuk duidelijk overbrengt aan anderen. Dat gebeurt zowel via individuele presentaties als in groepsdiscussies. In je derde bachelorjaar staat er de bachelorproef op het programma. Voor het eerst pak je zelf een of meerdere casussen binnen een bepaalde rechtstak aan. Daarvoor moet je de inzichten, onderzoekstechnieken en vaardigheden uit de voorbije jaren integraal toepassen.

Ontdek welke rechtstakken je gaat leren kennen

Maak alvast kennis met enkele basisopleidingsonderdelen

Ervaring opdoen in Franstalig België

Wil je al je grenzen verleggen in je bacheloropleiding, dan kan je het volledige tweede bachelorjaar gaan studeren aan een Franstalige universiteit via Erasmus Belgica.

Overtuigd?