Bereid je voor

Aan de slag

De beste voorbereiding is een studierichting met een groot pakket wiskunde en wetenschappelijke vakken zoals chemie en fysica.

Twijfel je of je de leerstof voldoende onder de knie hebt? Ga aan de slag op ons online leerplatform. Je vindt er een zelfstudiepakketten voor wiskunde, chemie en fysica.

Tijdens het academiejaar organiseren we een niet-verplichte module wetenschappen. Als je meedoet, kan je onder begeleiding extra oefeningen chemie en fysica maken.

Overbruggingsonderwijs

In september, nog voor de start van het academiejaar, organiseren we overbruggingsonderwijs op maat van onze opleiding. Een degelijke voorkennis wiskunde en chemie zijn immers noodzakelijk. In de twee weken voorafgaand aan het academiejaar kan je de lessenpakketten van het overbruggingsonderwijs volgen.

Het doel van dit overbruggingsonderwijs:

  • je schoolkennis in de verschillende vakgebieden van wiskunde en chemie opfrissen;
  • eventuele kleine hiaten in je voorkennis opvullen;
  • je ondersteunen bij het zelfstandig leren en oefenen bij de aanvang van je universitaire studies.

Het programma bestaat uit vier lessenpakketten: studievaardigheden, academisch Nederlands, wiskunde en chemie: www.uantwerpen.be/overbruggingsonderwijs