Kwaliteitszorg en cijfers

Bachelor sociaal-economische wetenschappen

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor in de sociaal-economische wetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peerreview. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het najaar van 2022 zal de opleiding een peerreview doorlopen.

De opleidingen in de sociaal-economische wetenschappen bieden interfacultaire, multidisciplinaire opleidingen aan. Het interfacultaire karakter van de opleidingen vormt soms een uitdaging en leidt soms tot onduidelijkheid, waar de opleidingen sterk over moeten waken.

De opleidingen worden geroemd om hun groot potentieel, door de nood vanuit het beroepenveld. De opleidingen slagen er overigens ook in om de breedte van de opleiding niet ten koste te laten gaan van voldoende diepgang. De opleidingen hebben hun afstudeerwerken goed op orde. De bachelorproef wordt gewaardeerd en voor de masterproef wordt de opleiding geprezen voor de gedetailleerde en duidelijke handleiding die voorzien is voor studenten. Toch wordt hierbij gesteld dat het kwalitatieve onderzoek te weinig naar voren wordt geschoven, bijvoorbeeld bij de mogelijkheden voor bachelor- of masterproefonderzoek.

Het onderwijsteam is zeer toegewijd en binnen de opleidingscommissie is er een duidelijke weerslag van een doorgedreven kwaliteitscultuur. Naast hun toewijding, worden de docenten ook geprezen omwille van hun ruime internationale onderzoekservaring. Nochtans wordt aan de opleidingen het advies gegeven nog werk te maken van extra internationale accenten om de opleidingen nog te versterken.

De masteropleiding biedt studenten een facultatieve stage aan. Deze mogelijkheid en het uitgewerkte concept kan op veel waardering rekenen en wordt als een good practice beschouwd. Ten slotte kan vastgesteld worden dat alumni van de opleidingen vlot werk vinden. Daarenboven vinden ze werk dat goed aansluit bij de opleiding die ze genoten hebben.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 135kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.