Kwaliteitszorg en cijfers

Bachelor sociaal-economische wetenschappen

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor en master in de sociaal-economische wetenschappen.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 24 en 25 oktober 2022 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master in de sociaal-economische wetenschappen en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

De opleiding heeft enthousiaste en gemotiveerde docenten met een passie voor sociaal-economische wetenschappen (SEW). De opleiding leidt bruggenbouwers op die inzichten uit verschillende disciplines kunnen combineren. Dit geeft afgestudeerden een unieke en gegeerde positie op de arbeidsmarkt. Op advies van het reviewteam introduceert de opleiding, naar analogie met de Engelstalige opleiding, al in eerste bachelor een typisch SEW-opleidingsonderdeel en bewaakt ze de SEW-insteek in de masterproef.

Een unique selling point van de opleiding is de grote keuzevrijheid in het programma. De voorbije jaren is de ondersteuning van studenten bij de keuzevrijheid sterk uitgebouwd, o.a. door vaste examenroosters en door een deel van het programma te structureren in domeinen, zwaartepunten en thematische verdiepingen. Zowel de studenten als de alumni zijn bijzonder tevreden over de keuzevrijheid.

Het reviewteam heeft mooie voorbeelden van activerend onderwijs gezien. De opleiding engageert zich om het studentgerichte en internationale gezicht nog sterker te verankeren door o.a. opleidingsonderdelen en deadlines voor opdrachten beter op elkaar af te stemmen, de communicatie te uniformiseren en de contacten te stimuleren tussen Vlaamse en internationale studenten.

De opleiding bekijkt nog hoe ze ervoor kan zorgen dat studenten doorheen het programma voldoende vertrouwd kunnen worden met kwalitatieve onderzoeksmethoden als ze deze willen inzetten in hun masterproef.

Omdat voorlopig weinig studenten een stage doen, zet de opleiding in om deze meer zichtbaar te maken in het programma.

Lees het volledig publiek rapport (pdf)

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over de bachelor en master sociaal-economische wetenschappen van UAntwerpen.