Studieprogramma van de bachelor sociaal-economische wetenschappen

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Domein 1. Bedrijfskunde

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
 

Domein 2. Economische analyse

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
 

Domein 3. Filosofie, ethiek en levensbeschouwing

Verplicht op te nemen: 3 studiepunten

Inleiding tot de filosofie3sp2e sem.
Opdebeeck, Hendrik
 

Domein 4. Geschiedenis

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Wereldgeschiedenis van België6sp2e sem.
Van Damme, Ilja
Greefs, Hilde
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

Verplicht op te nemen: 9 studiepunten

Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp2e sem.
Arnouts, Heidi
Wiskundige methoden en technieken6sp1e+2e sem
Ruts, Ida
 

Domein 6. Psychologie en antropologie

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
 

Domein 7. Recht

6 studiepunten te kiezen uit (het/de andere opleidingsonderde(e)l(en) mag/mogen niet als keuze opleidingsonderdeel opgenomen worden).

Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Domein 8. Sociologische analyse

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Kuypers, Sarah
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Domein 9. Vreemde taal

6 studiepunten te kiezen uit de aangeboden talen. Gedurende de bachelor moeten minstens 2 niveaus van 2 talen behaald worden.

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Domein 1. Bedrijfskunde

Verplicht op te nemen: 3 studiepunten

Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
 

Minstens 3 studiepunten op te nemen uit onderstaande lijst

Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
De Meulenaere, Kim
Informatiesystemen3sp1e sem.
Verelst, Jan
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
 

Domein 2. Economische analyse

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Statistiek II6sp2e sem.
Neels, Karel
 

Domein 7. Recht

6 studiepunten (op te nemen in deel 2 of in deel 3) te kiezen uit

Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Recht van de Europese Unie6sp2e sem.
Meeusen, Johan
Socialezekerheidsrecht6sp1e sem.
Janvier, Ria
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Domein 8. Sociologische analyse

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Hedendaagse sociologische theorie3sp2e sem.
Verschraegen, Gert
Klassieke sociologische theorie3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Domein 9. Vreemde taal

6 studiepunten (op te nemen in deel 2 of in deel 3) te kiezen uit

Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

10. Zwaartepunt

24 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit het bijhorende domein, bovenop het minimum dat verplicht is voor het domein.

Keuzepakket Bedrijfskunde: te kiezen uit studiedomein 1

Keuzepakket Economische analyse: te kiezen uit studiedomein 2 of uit onderstaande lijst

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
NNB, -
Albers, Sascha
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociaal-economische analyse: te kiezen uit studiedomeinen 2 en 8 of uit onderstaande lijst

Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociologische analyse: te kiezen uit studiedomein 8 of uit onderstaande lijst

Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
Vittori, Davide
Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Criekemans, David
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
 

11. Vrije keuze (of component leraarschap)

12 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit onderstaande lijst of elders uit het programma SEW, met uitzondering van domein 7 uit modeltraject deel 1. Raadpleeg de facultaire richtlijnen SEW voor meer informatie hierover.
Indien studenten wensen in te stromen in de educatieve master nemen zij de component 'leraarschap' op ipv 12 studiepunten keuze opleidingsonderdelen. De resterende 3 studiepunten van de component 'leraarschap' worden gevonden door het opheffen van de verplichte opname van 'European Societies'.

Vrije keuze

Antropologie6sp2e sem.
Van Praag, Lore
Belgische politiek6sp2e sem.
Meier, Petra
Beslissingsondersteunende methoden6sp2e sem.
Ruts, Ida
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Digital organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Huygh, Tim
Media: structuur en werking6sp2e sem.
Panis, Koen
Political Rhetoric6sp1e sem.
De Landtsheer, Christ'l
Sociale en politieke filosofie3sp2e sem.
Reynaert, Peter
Topics in development studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
Kwalitatieve onderzoeksmethoden6sp1e sem.
Mortelmans, Dimitri
 

Component leraarschap

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek economie met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
T'Sas, Jan
Leren en motiveren (S1)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Janssenswillen, Paul
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke
 

12. Integratie

Verplicht op te nemen: 9 studiepunten

European Societies3sp2e sem.
Cantillon, Bea
Marchal, Sarah
Bachelorproef partim I: Inleiding tot economische onderzoeksmethoden6sp1e+2e sem
Erreygers, Guido
 

Modeltraject deel 3

Domein 1. Bedrijfskunde

Minstens 3 studiepunten op te nemen in deel 2 of in deel 3 te kiezen uit onderstaande lijst of uit domein 1 van deel 2.

Financieel management6sp1e sem.
Deloof, Marc
Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
De Meulenaere, Kim
Logistiek en transport3sp1e sem.
Vanelslander, Thierry
De Langhe, Katrien
Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
Operations management3sp1e sem.
Cornelissens, Trijntje
 

Domein 2. Economische analyse

6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst

Economic policy6sp1e sem.
Winkler, Roland
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
International economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Issues in global economics6sp1e sem.
Erreygers, Guido
Publieke economie en publieke financiën6sp1e sem.
Vanneste, Jacques
 

Domein 3. Filosofie, ethiek en levensbeschouwing

3 studiepunten te kiezen uit

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Domein 5. Kwantitatief redeneren

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten

Introduction to econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Cabus, Sofie
 

Domein 8. Sociologische analyse

6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst

Arbeidssociologie6sp2e sem.
Henderickx, Erik
Cannaerts, Nele
Familiesociologie3sp1e sem.
Van Eekert, Nina
Social Demography6sp2e sem.
Neels, Karel
Stad en ruimte3sp2e sem.
Loots, Ilse
Sociale ongelijkheid: klasse, gender, etniciteit3sp1e sem.
Oosterlynck, Stijn
Van Eekert, Nina
Sociology of Organizations6sp1e sem.
Crabbé, Ann
 

10. Zwaartepunt

24 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit het bijhorende domein, bovenop het minimum dat verplicht is voor het domein.

Keuzepakket Bedrijfskunde: te kiezen uit studiedomein 1

Keuzepakket Economische analyse: te kiezen uit studiedomein 2 of uit onderstaande lijst

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
NNB, -
Albers, Sascha
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociaal-economische analyse: te kiezen uit studiedomeinen 2 en 8 of uit onderstaande lijst

Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Markt en strategie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
 

Keuzepakket Sociologische analyse: te kiezen uit studiedomein 8 of uit onderstaande lijst

Bestuurskunde6sp1e sem.
Van Dooren, Wouter
Communicatiewetenschap6sp1e sem.
Vandebosch, Heidi
Comparative Political Institutions6sp2e sem.
Vittori, Davide
Cultuur- en mediatheorie6sp2e sem.
Weyns, Walter
Verschraegen, Gert
Internationale betrekkingen6sp1e sem.
Criekemans, David
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
 

11. Vrije keuze (of component leraarschap)

12 studiepunten (verspreid over deel 2 en deel 3) te kiezen uit onderstaande lijst of elders uit het programma SEW, met uitzondering van domein 7 uit modeltraject deel 1. Raadpleeg de facultaire richtlijnen SEW voor meer informatie hierover.
Indien studenten wensen in te stromen in de educatieve master nemen zij de component 'leraarschap' op ipv 12 studiepunten keuze opleidingsonderdelen. De resterende 3 studiepunten van de component 'leraarschap' worden gevonden door het opheffen van de verplichte opname van 'European Societies'.

Vrije keuze

Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie6sp1e sem.
Van Praag, Lore
I-week on sustainability3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Theorie van de visuele communicatie6sp1e sem.
Pauwels, Luc
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Component leraarschap

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek economie met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
T'Sas, Jan
Leren en motiveren (S1)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Janssenswillen, Paul
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke
 

12. Integratie

Verplicht op te nemen: 12 studiepunten

Bachelorproef partim II: Seminarie topics van sociaal en economisch beleid6sp1e+2e sem
Horemans, Jeroen
Sociaal-economische analyse6sp2e sem.
Vandenbroucke, Frank