Master sociaal-economische wetenschappen

In deze master leer je grensoverschrijdend denken en doen. Je houdt je namelijk bezig met zowel sociologie als economie. Op het eerste zicht lijken dat erg verschillende disciplines, maar dat zijn ze niet. Ze houden zich allebei bezig met de keuzes die mensen maken in de maatschappij. Die interdisciplinariteit komt duidelijk tot uiting in het studieprogramma van de master sociaal-economische wetenschappen.

Jij analyseert deze disciplines op basis van twee verdiepende clusters, twee onderzoeksmethoden, een keuzeopleidingsonderdeel en je masterproef. Je hebt de mogelijkheid om een stage te volgen in een bedrijf of een non-profit/social-profitorganisatie.

Dankzij deze grote keuzevrijheid heb je de kans om je opleiding helemaal af te stemmen op jouw interesse(s). Dat komt je ten goede bij het zoeken naar een eerste job. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om nog verder te studeren.

Na een bachelor sociaal-economische wetenschappen kan je rechstreeks doorstromen naar de master. Ook als je een andere vooropleiding hebt, kan je misschien via een voorbereidingsprogramma of via een ander flexibel programma aan de master beginnen. 

Hoe ziet je opleiding eruit?