Master sociaal-economische wetenschappen

In deze master leer je grensoverschrijdend denken en doen. Je houdt je namelijk bezig met zowel sociologie als economie. Op het eerste zicht lijken dat erg verschillende disciplines, maar dat zijn ze niet. Ze houden zich allebei bezig met de keuzes die mensen maken in de maatschappij. Die interdisciplinariteit komt duidelijk tot uiting in het studieprogramma van de master sociaal-economische wetenschappen.

Hoe ziet je opleiding eruit?

​Jij analyseert deze disciplines op basis van twee verdiepende clusters, twee onderzoeksmethoden, een keuzeopleidingsonderdeel en je masterproef. Je hebt de mogelijkheid om een stage te volgen in een bedrijf of een non-profit/social-profitorganisatie.

​Dankzij deze grote keuzevrijheid heb je de kans om je opleiding helemaal af te stemmen op jouw interesse(s). Dat komt je ten goede bij het zoeken naar een eerste job.

Thematisch verdiepende clusters

De kern van het masterprogramma bestaat uit 2 thematisch verdiepende clusters. Je kiest uit een aanbod van 5:

  • arbeid en beleid
  • milieu en beleid
  • ongelijkheid en beleid
  • gezondheid en beleid 
  • organisatie en beleid

Onderzoeksmethoden en keuzeopleidingsonderdeel

Je volgt ook twee opleidingsonderdelen in het domein van de onderzoeksmethoden. Daarnaast kies je nog een keuzeopleidingsonderdeel. Dat keuzeonderdeel kan een extra mastervak zijn, een summer school in het buitenland of een stage.

Masterproef

De masterproef vormt het sluitstuk van je opleiding. Je schrijft niet alleen een thesis, maar je volgt ook een werkcollege.

Praktische info over deze opleiding

Overtuigd om de master sociaal-economische wetenschappen te volgen?

Na een bachelor sociaal-economische wetenschappen kan je rechstreeksdoorstromen naar de master. Ook als je een andere vooropleiding hebt, kan je misschien via een voorbereidingsprogramma of via een ander flexibel programma aan de master beginnen.