Jobmogelijkheden na je opleiding sociaal-economische wetenschappen

De opleiding sociaal-economische wetenschappen bereidt je voor op een loopbaan in een sector waar je concrete beleidsadviezen formuleert of een onderzoeksopzet uitwerkt dat rekening houdt met de veelzijdigheid van onze samenleving.

Je wordt gezien als de ideale go-between tussen vakgerichte experten en beleidsmakers, of neemt zelf beslissingen die vanuit een brede basiskennis gestoeld zijn op wetenschappelijke expertise.

Je oefent beleidsfuncties uit of werkt als zelfstandig onderzoeker aan universiteiten, bij de overheid of in de privésector.

Beroepsmogelijkheden in de sociale sector of het maatschappelijk-economische middenveld zijn talrijk: vakbonden, mutualiteiten, sociale zekerheidsinstellingen, gezondheidscentra… hebben allemaal nood aan werknemers die onderwerpen niet alleen vanuit louter economisch of sociaal perspectief bekijken maar die breeddenkend zijn en complexe maatschappelijke problemen kunnen aanpakken vanuit een combinatie van economie en sociologie.

Dankzij initiatieven als jobbeurzen op de campus en Randstad Young Talents helpt UAntwerpen jou een perfecte eerste job te vinden.

Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière en het schrijven van een doctoraat. Na het volgen van de educatieve master, behoort een job in het onderwijs eveneens tot de mogelijkheden. Via een master-na-masteropleiding kan je bepaalde kennis en vaardigheden verder uitdiepen.

Het aantal mogelijkheden is ontzettend groot en hangt voor een groot deel af van je persoonlijke interesse en ambitie. Om die reden werken onze alumni vaak in totaal verschillende functies en bedrijven.