Jobmogelijkheden na de opleiding sociaal-economische wetenschappen

De opleiding sociaal-economische wetenschappen bereidt je voor op een loopbaan in een sector waar je concrete beleidsadviezen formuleert of een onderzoeksopzet uitwerkt dat rekening houdt met de veelzijdigheid van onze samenleving.

Je wordt gezien als de ideale go-between tussen vakgerichte experten en beleidsmakers, of neemt zelf beslissingen die vanuit een brede basiskennis gestoeld zijn op wetenschappelijke expertise.

Dit zijn de alumni van sociaal-economische wetenschappen

Ontdek de getuigenissen van afgestudeerde SEW'ers

Je oefent beleidsfuncties uit of werkt als zelfstandig onderzoeker aan universiteiten, bij de overheid of in de privésector.

Beroepsmogelijkheden in de sociale sector of het maatschappelijk-economische middenveld zijn talrijk: vakbonden, mutualiteiten, sociale zekerheidsinstellingen, gezondheidscentra… hebben allemaal nood aan werknemers die onderwerpen niet alleen vanuit louter economisch of sociaal perspectief bekijken maar die breeddenkend zijn en complexe maatschappelijke problemen kunnen aanpakken vanuit een combinatie van economie en sociologie.

Het aantal mogelijkheden is ontzettend groot en hangt voor een groot deel af van je persoonlijke interesse en ambitie. Om die reden werken onze alumni vaak in totaal verschillende functies en bedrijven.

Zó veel keuze! Hoe vind je een eerste job die bij jou past?

Dankzij initiatieven als jobbeurzen op de campus, het online Career Center en Randstad Young Talents helpt UAntwerpen jou een perfecte eerste job te vinden.

Ontmoet je toekomstige werkgever tijdens het jaarlijkse Talent Forum op de campus

Neem deel aan de workshops van Randstad Young Talents

Wil je nog verder studeren?

Via een master-na-masteropleiding kan je bepaalde kennis en vaardigheden verder uitdiepen.

Je kan ook opteren voor een wetenschappelijke carrière en het schrijven van een doctoraat.

Na het volgen van de educatieve master, behoort een job in het onderwijs eveneens tot de mogelijkheden.