Verwachte voorkennis

Voor de opleiding sociaal-economische wetenschappen

De opleiding sociaal-economische wetenschappen bouwt voort op leerstof uit het middelbaar onderwijs.

Lees de brochure

Wiskunde

Voor wiskunde is een goede basis vereist (bij voorkeur 4 uur wiskunde in het secundair onderwijs). Een analytisch en abstract denkvermogen zijn namelijk noodzakelijk  doorheen de hele opleiding. In vakken als accountancy, economie, statistiek en inleiding tot de financiële markten komt je wiskundige voorkennis goed van pas.

Kom je toch uit een richting met slechts drie uur wiskunde? Weet dan dat een succesvolle studie niet alleen afhangt van welke vakken je vroeger gestudeerd hebt, maar ook van je inzet, werkkracht en zin voor organisatie tijdens je 'nieuwe studies'.

Elk jaar zijn er enkele studenten met een beperkte wiskundige vooropleiding die slagen: de feiten bewijzen dus dat dit mogelijk is. Toch willen we waarschuwen dat het niet vanzelfsprekend is. Iemand die in het secundair onderwijs al zwak scoort voor wiskunde, krijgt het uitermate moeilijk binnen deze opleiding.

Belangrijk is dat je je zelfstandig kan voorbereiden:

Daarnaast weet je vanaf het begin van het academiejaar dat wiskunde een vak is dat de nodige inzet vraagt. Je kunt je er dus op richten. Bovendien word je geholpen door de oefeningen in de practica, de groepsmonitoraten en de individuele monitoraten (op afspraak bij de assistenten).

[TOP]

Welke voorkennis wiskunde heb je nodig voor de opleiding sociaal-economische wetenschappen?

Docent Ida Ruts geeft extra toelichting

Talen

Om vlot te kunnen communiceren in een nationale en internationale context heb je een goede talenkennis nodig. We bieden jou de keuze uit 4 talen: Frans, Engels, Duits en Spaans. De bedoeling is dat je twee talen kiest die je elk twee academiejaren aangeleerd krijgt.

In de hoorcolleges en taalpractica leer je vlot en correct, mondeling en schriftelijk communiceren in een zakelijke bedrijfscontext. Je breidt je economische woordenschat uit.

[TOP]

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen nemen een belangrijke rol in in de opleiding sociaal-economische wetenschappen. Toch is het niet nodig om een vooropleiding in sociale of humane wetenschappen te hebben. Opleidingsonderdelen zoals 'Sociologie' beginnen vanaf nul.

Wel belangrijk is een brede interesse in de werking van de maatschappij, ongeacht je vooropleiding.

[TOP]

Economie

Heb je nog geen economie of boekhouden gestudeerd? Dan vormt dat geen probleem. Al deze opleidingsonderdelen (Economie, Financiële markten, Accountancy, ...) starten vanaf nul. Economische voorkennis is dus helemaal niet nodig. 

Inzet is natuurlijk nodig, maar je wordt ook geholpen: oefeningen in de practica, groepsmonitoraten en individuele begeleiding op aanvraag vormen een sterke steun, als je er op een verstandige manier gebruik van maakt. Elk jaar zijn er tientallen studenten die voor het eerst met economie en boekhouden kennis maken en slagen: de feiten bewijzen dus dat dit mogelijk is.

[TOP]

Bekijk de start van het eerste hoorcollege 'Economie'

Softwareprogramma's

Voor bepaalde taken en opdrachten is een beperkte basiskennis van Excel, PowerPoint en Word vereist. De kennis die je hebt opgedaan in het secundair onderwijs volstaat normaal gezien. Wanneer in opleidingsonderdelen zoals 'Accountancy' meer complexe toepassingen van Excel gebruikt worden, worden deze duidelijk uitgelegd aan jou tijdens de werkcolleges.

[TOP]