Verschil tussen sociaal-economische wetenschappen en andere opleidingen

Een studiekeuze maken is niet gemakkelijk. Misschien twijfel je nog tussen sociaal-economische wetenschappen en andere opleidingen.

Ontdek de economische bacheloropleidingen van UAntwerpen

Wat is het verschil tussen sociaal-economische wetenschappen en sociologie?

In de opleiding sociaal-economische wetenschappen komen opleidingsonderdelen voor die ook in de opleiding sociologie terugkomen: ‘Hedendaagse sociologische theorie’, ‘Samenleving, feiten en problemen’ ...

Het verschil is dat sociologie een monodisciplinaire opleiding is en sociaal-economische wetenschappen een multidisciplinaire opleidingen is. Met andere woorden: bij sociologie bekijk je maatschappelijke vraagstukken vanuit een sociologische bril, terwijl je bij SEW dezelfde problemen zowel vanuit het perspectief van de sociologie als van de economie benadert.

Ben je erg geïnteresseerd in het sociologische perspectief? Dan kan je in het tweede en derde jaar van je bacheloropleiding SEW voor het zwaartepunt 'Sociologische analyse'. Achteraf kan je - als je dat wil - rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding sociologie.

Wat is het verschil tussen sociaal-economische wetenschappen en TEW?

Je hebt in je opleiding sociaal-economische wetenschappen verschillende opleidingsonderdelen die ook in de opleiding toegepaste economische wetenschappen terugkomen: economische vakken, talen, juridische vakken ... Zeker in het eerste jaar zijn er grote overeenkomsten tussen TEW en sociaal-economische wetenschappen.

Over het algemeen focust de economie uit SEW zich vooral op economisch beleid. Je zult dus vooral economische vakken krijgen die ook terugkomen in TEW: economisch beleid. Vakken uit TEW: bedrijfskunde komen minder aan bod, hoewel je die ook kunt opnemen in je vrije ruimte. Naast die (beleids)economische leerstof krijg je in je opleiding sociaal-economische wetenschappen ook sociologische leerstof. Zo bouw je doorheen je bacheloropleiding aan een stevige basiskennis in sociaal-wetenschappelijke disciplines en in economie en bedrijfskunde.

Hoe groot het verschil tussen TEW en sociaal-economische wetenschappen is? Dat hangt van jezelf af. Als je in je tweede bachelorjaar kiest voor 'Bedrijfskunde' of 'Economische analyse' als zwaartepunt, zijn er veel overeenkomsten. Bovendien kan je met je bachelordiploma SEW rechtstreeks doorstromen naar een Nederlandstalige of Engelstalige masteropleiding TEW.

Kan ik nog van opleiding veranderen na het eerste jaar?

Als na enkele maanden of na een jaar blijkt dat deze opleiding toch niet is wat jij ervan verwacht had, kan je uiteraard nog steeds een andere studie kiezen.

Op alle opleidingsonderdelen geslaagd?

Als je voor alle opleidingsonderdelen geslaagd bent, heb je al je studiepunten terugverdiend en heeft dit geen enkele invloed op je leerkrediet

Wil je van sociaal-economische wetenschappen overschakelen naar een andere opleiding binnen de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie? Dan kan je wellicht een heel aantal vrijstellingen krijgen:

  • In je eerste jaar heb je een aantal opleidingsonderdelen gemeenschappelijk met de opleidingen TEW en handelsingenieur. Als je daar op geslaagd bent, hoef je die niet meer opnieuw te doen.
  • Ben je geslaagd op opleidingsonderdelen die inhoudelijk erg lijken op opleidingsonderdelen uit je volgende studie? Dan kan je daar ook een vrijstelling voor aanvragen

Vallen de studieresultaten tegen?

Ook als je studieresultaten tegenvallen, kan je van studierichting veranderen. Dit wordt je dan soms zelfs aangeraden om te vermijden nog veel meer studiepunten te verliezen. Als dit scenario zich zou voordoen, bekijken onze studiebegeleiders met jou hoe jij het beste jouw studieloopbaan kan plannen.

Opleidingsonderdelen waar je wel voor slaagde, kunnen vrijstellingen opleveren in je nieuwe studierichting. Zeker wanneer je zou veranderen naar een andere opleiding binnen de UAntwerpen, kan je gemakkelijk op die manier worden vrijgesteld voor bepaalde vakken.

Keuzeruimte binnen SEW

Passen bepaalde opleidingsonderdelen van de opleiding SEW niet helemaal bij jouw interesses? Dan hoef je daarom nog niet meteen te veranderen van opleiding. In de opleiding SEW kan je namelijk je eigen accenten leggen:

  • in je tweede en derde jaar kies je een zwaartepunt van 24 studiepunten
  • je hebt doorheen je opleiding 12 studiepunten vrije keuzeruimte in te vullen.

Hierdoor kan je een groot deel van je studieprogramma zo naar je hand zetten, dat je voornamelijk vakken volgt die helemaal bij je interesse passen.