Kwaliteitszorg en cijfers - Master sociologie

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2018 vond dit plaats voor de bachelor en de master in de sociologie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peerreview. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het najaar van 2021 zal de opleiding een peerreview doorlopen.

De opleidingen in de sociologie aan UAntwerpen hebben ten opzichte van andere opleidingen in de sociologie een sterkere focus op beleid, wat als een troef ervaren wordt. De opleiding wordt gedragen door een toegewijde opleidingscommissie die regelmatig en structureel samen komt. De opleidingen slagen er in zeer interactief onderwijs aan te bieden aan hun studenten en worden geroemd voor hun streven naar een gezond evenwicht tussen formatief en summatief toetsen. De bacheloropleiding dient er wel over te waken vroeg genoeg studenten al kennis te laten maken met sociologische elementen.

De opleiding richt een leeronderzoek als bachelorproef, waarover de bevindingen lovend zijn. Dit leeronderzoek wordt gezien als een sterkte van de opleiding, in het bijzonder de procedure en de manier hoe alles beschreven is en gecommuniceerd wordt. Er is op dit moment nogal wat variatie in de mate van feedback bij een opleidingsonderdeel. Op dit vlak kan de opleiding nog versterken, net als bij het communiceren over deelscores bij bepaalde opleidingsonderdelen.

De toegankelijkheid en motivatie van het docententeam wordt door studenten als een grote meerwaarde beschouwd. Het team moet wel steeds blijven waken over mogelijke, inhoudelijke overlap tussen opleidingsonderdelen in de master.

Ten slotte heeft de opleiding het aanbieden van voldoende informatie over de arbeidsmarkt van een werkpunt tot een troef weten te maken, toch zoekt de opleiding nog naar een manier om een soort stage of andere werkveldervaring aan te kunnen bieden aan studenten.

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 140kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.