Studieprogramma van de bachelor taal- en letterkunde: Frans-TFL

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de taal- en letterkunde: Frans-TFL
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Verplicht algemeen basisopleidingsonderdeel

Inleiding tot de Westerse wijsbegeerte3sp2e sem.
De Vriese, Herbert
 

Algemeen disciplinegebonden opleidingsonderdeel

Verplicht opleidingsonderdeel

Babel: Inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap9sp1e sem.
De Mulder, Walter
Sleiderink, Remco
Schrijver, Iris
 

Frans: verplichte opleidingsonderdelen

Franse letterkunde 1: van de Middeleeuwen tot 18006sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid3sp1e+2e sem
Van Acker, Isa
Franse taalkunde 16sp1e sem.
Steffens, Marie
Franse taalkunde 1: geschiedenis van het Frans3sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Frans: Grammatica 16sp1e+2e sem
Lievois, Katrien
 

Theater, film- en literatuurwetenschap

Verplichte opleidingsonderdelen

Geschiedenis van de film 1: vroege cinema3sp1e sem.
Paulus, Tom
Filmgenres3sp2e sem.
Paulus, Tom
Willems, Gertjan
Geschiedenis van de film 2: klassieke en moderne periode6sp2e sem.
Jacobs, Steven
Tekst en representatie6sp2e sem.
Theatergeschiedenis: van de oudheid tot de 18de eeuw3sp1e sem.
Meeus, Hubert
Theatergeschiedenis: van de 18de tot de 20ste eeuw3sp2e sem.
NNB, -
 

Modeltraject deel 2

Verplichte algemene basisopleidingsonderdelen

Wetenschappelijke vaardigheden en kwantitatieve methodes6sp1e+2e sem
Meeus, Hubert
Sandra, Dominiek
Wetenschappelijk onderzoek in de taal- en letterkunde6sp1e sem.
 

Algemene disciplinegebonden opleidingsonderdelen

Verplichte opleidingsonderdelen

Algemene Taalwetenschap 16sp1e+2e sem
Vermandere, Dieter
Algemene literatuurwetenschap 16sp2e sem.
Debergh, Gwennie
Absillis, Kevin
 

Frans: verplichte opleidingsonderdelen

Franse letterkunde 2: Franse en Franstalige literatuur van de 19de eeuw tot vandaag6sp2e sem.
Gyssels, Kathleen
Franse taalkunde 2: grammaticale en lexicale semantiek, synchroon en diachroon6sp1e sem.
Dendale, Patrick
Vanderheyden, Ann
Franse taalbeheersing 2: grammatica3sp1e+2e sem
Van Acker, Isa
Vanderheyden, Ann
Franse taalbeheersing 2: spreek- en schrijfvaardigheid3sp1e+2e sem
Schuerewegen, Franc
Van Acker, Isa
Gyssels, Kathleen
 

Theater, film- en literatuurwetenschap

Verplichte opleidingsonderdelen

Theaterwetenschap: grondslagen6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
Filmanalyse6sp2e sem.
Paulus, Tom
Adaptatie in Theater, Film en Literatuur6sp2e sem.
Willems, Gertjan
 

Modeltraject deel 3

Algemeen basisopleidingsonderdeel

Een opleidingsonderdeel te kiezen

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Algemeen disciplinegebonden opleidingsonderdeel

Een opleidingsonderdeel te kiezen:

Algemene taalwetenschap 26sp1e sem.
Daelemans, Walter
Sandra, Dominiek
Algemene literatuurwetenschap 26sp1e sem.
Herman, Luc
Eeckhout, Bart
 

Frans: verplichte opleidingsonderdelen

Franse letterkunde 3: genres en teksten6sp2e sem.
Schuerewegen, Franc
Gyssels, Kathleen
Frans: Cultuur 16sp1e sem.
Schuerewegen, Franc
Peeters, Kris
Franse taalbeheersing 33sp1e sem.
Dendale, Patrick
Vanderheyden, Ann
Franse taalkunde 33sp1e sem.
Dendale, Patrick
 

Theater, film- en literatuurwetenschap: verplichte opleidingsonderdelen

Opvoeringsanalyse6sp1e sem.
Iwaki, Kyoko
Cultuur van de moderniteit6sp1e sem.
Vanhoutte, Kurt
 

Theater, film- en literatuurwetenschap: keuze

Eén verplicht opleidingsonderdeel te kiezen uit:

Stage6sp1e+2e sem
Zelfstudie6sp1e+2e sem
Vanhoutte, Kurt
 

Vrije ruimte

Voor 9 studiepunten opleidingsonderdelen te kiezen uit onderstaande lijst.
Wens je toch een ander opleidingsonderdeel op te nemen, dan dien je een gemotiveerde aanvraag in via het formulier 'Aanvraagformulier extra-curriculaire vakken' (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren').

Middeleeuwen: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Fraeters, Veerle
Nieuwe tijd: cultuurgeschiedenis6sp2e sem.
Marnef, Guido
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Inleiding tot de joodse cultuur 26sp1e sem.
Liska, Vivian
Hofmeester, Karin
Digital Humanities6sp2e sem.
Daelemans, Walter
Van Hulle, Dirk
Kestemont, Mike
Dillen, Wout
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Hebreeuws I3sp1e+2e sem
Liska, Vivian
Hebreeuws II3sp1e+2e sem
Liska, Vivian
Jiddisch I3sp1e+2e sem
Liska, Vivian
Jiddisch II3sp1e+2e sem
Liska, Vivian
Studium Generale Joodse studies3sp1e+2e sem
Liska, Vivian
Belgische cinema in internationaal perspectief3sp2e sem.
Willems, Gertjan
Jeugdliteratuur3sp2e sem.
Pauwels, Frauke
 
Historisch atelier: theater en dans3sp2e sem.
Vanhoutte, Kurt
De Laet, Timmy
Lichaamsbeelden in dans en performance3sp2e sem.
De Laet, Timmy
Acteeropvattingen3sp2e sem.
Paulus, Tom
 
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 
Le conditionnel en français3sp1e sem.
Dendale, Patrick
Le discours rapporté3sp1e sem.
Dendale, Patrick
 

Bachelorscriptie

Bachelorscriptie6sp1e+2e sem
Mortelmans, Tanja