Afstudeerrichtingen in de master taal- en letterkunde

De masteropleiding telt twee afstudeerrichtingen: bij één taal kan je taalwetenschap of literatuurwetenschap toevoegen.

Eén taal en algemene literatuurwetenschap

In de algemene literatuurwetenschap gaat de aandacht uit naar drie essentiële punten in het literatuurwetenschappelijke onderzoek: auteur / tekst / lezer. Je raakt beter vertrouwd met de diverse paradigmata in de literatuurwetenschap en je versterkt zo je methodologische vaardigheden.

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster per taal.

Eén taal en algemene taalwetenschap

In de algemene taalwetenschap wordt vooral aandacht besteed aan taal-in-gebruik (in brede zin). Je scherpt ook je methodologische en statistische competenties aan, die in de hedendaagse taalwetenschap – en zeker in een opleiding gericht op taal-in-gebruik – onontbeerlijk zijn.

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster per taal.