Schakelprogramma taal- en letterkunde

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het schakelprogramma.

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het schakelprogramma moet/mag volgen.

Het schakelprogramma geeft geen toelating tot de specialisatieoptie twee talen. Je kiest dus één taal uit het aanbod: Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

De bachelor met studieduurverkorting geeft wel toelating tot de specialisatieoptie twee talen, maar kan je alleen volgen als je een professionele bachelor secundair onderwijs met twee talen behaald hebt.

Toelating tot het schakelprogramma aanvragen

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Heb je geen rechtstreekse toelating tot het schakelprogramma, dan moet je toelating aanvragen.