Bachelor toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

In het eerste jaar is het studieprogramma van de bachelor TEW: bedrijfskunde nog gelijk aan dat van de opleiding TEW: economisch beleid. In beide opleidingen krijg je dan een brede economische vorming. Vanaf het tweede jaar heb je meer opleidingsonderdelen binnen de opleiding van jouw keuze.

Volg je een modeltraject? Dan behaal jij je bachelordiploma na drie jaar en kan je daarna doorstromen naar de master toegepaste economische wetenschappen.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen, en het voorbeeldrooster om te zien hoe een lesweek eruit ziet.

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Overtuigd om TEW: bedrijfskunde te studeren? Lees de toelatingsvoorwaarden en schrijf je in voor de opleiding.

Hoe ziet je opleiding eruit?