Studieprogramma van de bachelor toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Academiejaar :

Modeltraject deel 1

Algemene economie

6 studiepunten

Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Beschrijvende statistiek en kansrekenen3sp2e sem.
Arnouts, Heidi
Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen6sp1e+2e sem
De Schepper, Ann
 

Bedrijfskunde

21 studiepunten

Accountancy6sp1e+2e sem
Lybaert, Nadine
Informatiesystemen3sp1e sem.
Verelst, Jan
Inleiding tot de financiële markten 13sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Inleiding tot de financiële markten 23sp2e sem.
De Ceuster, Marc
Management en organisatie6sp2e sem.
Asselbergh, Margareta
 

Verbredende studiedomeinen

18 studiepunten

Europese en internationale omgeving6sp2e sem.
NNB, -
Albers, Sascha
Inleiding tot de psychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
Inleiding tot de sociologie3sp1e sem.
Cambré, Bart
Recht en onderneming6sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).
Studenten die kiezen voor de component 'leraarschap' van 15 studiepunten (zie deel 3 van de bachelor) nemen tijdens de bachelor 2 talen tot niveau 2 op.

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 2

Algemene economie

12 studiepunten

Macro-economie6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Micro-economie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Kwantitatieve methoden

9 studiepunten

Beslissingsondersteunende methoden6sp2e sem.
Ruts, Ida
Verklarende statistiek3sp1e sem.
Arnouts, Heidi
 

Bedrijfskunde

24 studiepunten

Financiële rapportering en analyse6sp2e sem.
d'Haens, Patrick
HRM en arbeidsrecht6sp2e sem.
Janvier, Ria
De Meulenaere, Kim
Logistiek en transport3sp1e sem.
Vanelslander, Thierry
De Langhe, Katrien
Marketingbeleid6sp2e sem.
Dens, Nathalie
Onderzoeksmethodologie3sp2e sem.
Cambré, Bart
 

Verbredende studiedomeinen

9 studiepunten

Filosofie3sp1e sem.
Opdebeeck, Hendrik
Bedrijfsfiscaliteit3sp1e sem.
Van de Vijver, Anne
Vennootschapsrecht3sp1e sem.
Vanhees, Hendrik
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 9 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).
Studenten die kiezen voor de component 'leraarschap' van 15 studiepunten (zie deel 3 van de bachelor) nemen tijdens de bachelor 2 talen tot niveau 2 op.

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Modeltraject deel 3

Kwantitatieve methoden

6 studiepunten

Kwantitatieve beleidsmethoden6sp1e sem.
Arnouts, Heidi
 

Bedrijfskunde

21 studiepunten

Digital organisation6sp1e sem.
De Haes, Steven
Huygh, Tim
Financieel management6sp1e sem.
Deloof, Marc
I-week on sustainability3sp2e sem.
Van Liedekerke, Luc
Martens, Rudy
Verhezen, Peter
Management accounting en controle3sp1e sem.
Walraevens, Guy
Operations management3sp1e sem.
Cornelissens, Trijntje
 

Verbredende studiedomeinen

3 studiepunten te kiezen uit

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

1 Profileringstraject (15 studiepunten) te kiezen uit:

Dit bevat een specialisatiecluster (9 studiepunten) en een bachelorproef in hetzelfde domein (6 studiepunten).

Profileringstraject Accountancy

Advanced management accounting and control3sp2e sem.
Gabriëls, Xavier
Risk management and internal control6sp1e sem.
Hardies, Kris
Bachelorproef Bedrijfskunde - Accounting6sp1e+2e sem
Hardies, Kris
 

Profileringstraject Beleidsinformatica

Inleiding tot systeemanalyse en databanken3sp2e sem.
Verelst, Jan
Ontwerp van informatiesystemen6sp1e sem.
Verelst, Jan
Bachelorproef Bedrijfskunde - Beleidsinformatica6sp1e+2e sem
Verelst, Jan
Mannaert, Herwig
 

Profileringstraject Europees en internationaal ondernemen

Business in the European Union3sp2e sem.
von Heereman, Raphael
Foundations of international business6sp1e sem.
Albers, Sascha
Bachelorproef Bedrijfskunde - Europees en internationaal ondernemen6sp1e+2e sem
Vanderstraeten, Johanna
 

Profileringstraject Financiering

International financial management3sp2e sem.
Engelen, Peter-Jan
Investment analysis6sp1e sem.
Annaert, Jan
Bachelorproef Bedrijfskunde - Financiering6sp1e+2e sem
Damen, Sven
 

Profileringstraject Marketing

Business-to-business marketing3sp1e sem.
Knuyt, Erwin
Consumer behaviour6sp2e sem.
Dens, Nathalie
Avramova, Yana
Bachelorproef Bedrijfskunde - Marketing6sp1e+2e sem
Lievens, Annouk
 

Profileringstraject Special Topics in Business Economics
9 studiepunten aan een buitenlandse universiteit/instelling op te nemen in het kader van een uitwisseling.
De bachelorproef wordt gekozen uit 1 van de andere profileringstrajecten die het meest aansluit bij de gekozen opleidingsonderdelen. Neem hiervoor steeds contact op met de uitwisselingsverantwoordelijken.

 

Profileringstraject Strategie en organisatie

Competitive strategy6sp2e sem.
Haezendonck, Elvira
Organisational behaviour3sp1e sem.
Bogaerts, Yanne
Bachelorproef Bedrijfskunde - Strategie en organisatie6sp1e+2e sem
Martens, Rudy
 

Profileringstraject Transport en logistiek

Bedrijfslocatie6sp2e sem.
Verhetsel, Ann
Luchtvervoer3sp1e sem.
Dewulf, Wouter
Buyle, Sven
Bachelorproef Bedrijfskunde - Transporteconomie en logistiek6sp1e+2e sem
Peeters, Chris
Hintjens, Joost
 

Talen

Verplicht op te nemen: 6 of 3 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst.
Gespreid over de volledige bacheloropleiding moet de student 18 studiepunten talen opnemen: ofwel 2 talen tot niveau 3 (2 x 9 studiepunten) ofwel 3 talen tot niveau 2 (3 x 6 studiepunten).

Zakelijk en economisch Duits 13sp1e+2e sem
Verboven, Hans
Zakelijk en economisch Duits 23sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Duits 33sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Rühlmann, Inga
Zakelijk en economisch Engels 13sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 23sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Engels 33sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Zakelijk en economisch Frans 13sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 23sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Frans 33sp1e+2e sem
Tobback, Els
Zakelijk en economisch Spaans 13sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 23sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
Zakelijk en economisch Spaans 33sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Keuze opleidingsonderdelen (of component leraarschap)

Rekening houdend met onderstaande (combinatie van) beperkingen, dient de student in totaal 9 studiepunten binnen de 180 studiepunten van de volledige bacheloropleiding vrij op te nemen.
* uit een ander profileringstraject dan die opgenomen in het studieprogramma
* uit een bachelorprogramma aangeboden door de faculteit BE
* uit onderstaande lijst
* uit het aanbod talen van de faculteit BE kunnen maximum 6 studiepunten extra opgenomen worden als keuze (= maximum 24 studiepunten talen op 180 studiepunten bacheloropleiding).

Studenten die kiezen voor de component 'leraarschap' van 15 studiepunten gebruiken hiervoor de vrije keuze. De resterende 6 studiepunten van het leraarschap vervangen 6 studiepunten van de talen. Studenten die de component 'leraarschap' kiezen, nemen tijdens de bachelor 2 talen tot niveau 2 op.

Keuze opleidingsonderdelen: 9 studiepunten te kiezen uit

Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Geschiedenis van het economisch denken6sp2e sem.
Erreygers, Guido
Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie6sp1e sem.
Van Praag, Lore
International economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Lezingenreeks 'Kékulé'3sp1e+2e sem
Peremans, Herbert
Onderhandelen 13sp1e sem.
Van Waes, Luuk
Onderhandelen 23sp2e sem.
Van Waes, Luuk
Regional and urban economics3sp2e sem.
Beckers, Joris
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
Topics in development studies3sp1e sem.
Verpoorten, Marijke
Transport economics3sp2e sem.
Vanelslander, Thierry
De Langhe, Katrien
 

Component leraarschap

Algemene didactiek (S1)3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek economie met praktijkoefeningen3sp1e sem.
Schelfhout, Wouter
Introductie vakdidactiek PAV - Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen3sp1e sem.
T'Sas, Jan
Leren en motiveren (S1)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Janssenswillen, Paul
Oriënteringsstage (S1)3sp1e sem.
Struyf, Elke