Kerncompetenties

Master TEW: bedrijfskunde

In de master toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master kan op een gevorderd niveau de begrippen van specifieke domeinen van bedrijfskunde onderscheiden en definiëren en kan de actuele wetenschappelijke discussie en de nieuwste nationale en internationale ontwikkelingen in deze domeinen beschrijven.

2. De master kan de eigen kennis van een (bedrijfs)economisch domein via kritische verwerking van diverse nationale en internationale bronnen actualiseren en aanvullen.

3. Op basis van eigen analytisch inzicht en methodologische vorming kan de master zelfstandig of in groep op een wetenschappelijk correcte wijze onderzoek verrichten.

4. De master kan de resultaten van (eigen) wetenschappelijk onderzoek kritisch evalueren en kan op basis hiervan adequate oplossingen voor complexe problemen voorstellen.

5. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend en overtuigend communiceren en rapporteren aan vakspecialisten op een academisch niveau.

6. De master kan efficiënt en effectief in een multicultureel en/of internationaal team opdrachten uitvoeren.

7. De master onderkent de ethische en duurzame aspecten van de bedrijfsvoering in een globaliserende wereld en kan ze integreren in een globaal denkkader.

8. De master kan de wisselwerking die bestaat tussen maatschappelijke veranderingen wereldwijd en het functioneren van organisaties in kaart brengen en de impact ervan op bedrijfsbeslissingen inschatten.