Studieprogramma van de master toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Academiejaar :

Modeltraject

Gemeenschappelijke stam

Verplicht op te nemen: 24 studiepunten

Applied econometrics6sp1e sem.
Vujić, Sunčica
Cabus, Sofie
Macroeconomics6sp1e sem.
Winkler, Roland
Masterseminarie economie6sp1e+2e sem
Vanneste, Jacques
Toegepaste welvaartseconomie6sp1e sem.
De Borger, Bruno
 

Masterproef

Verplicht op te nemen: 15 studiepunten

Masterproef15sp2e sem.
Vanneste, Jacques
Martens, Rudy
Dens, Nathalie
 

1 Module (21 studiepunten) te kiezen uit:

'Internationale economie en financiën' en 'Publieke beleidsanalyse'.
Studenten kunnen 1 of meer opleidingsonderdelen uit de gekozen module vervangen door 1 of meer opleidingsonderdelen op masterniveau van de faculteit BE (waaronder een summer school, praktijkproject of stage) mits goedkeuring van de Commissie bijzondere inschrijvingen in overleg met de opleidingsverantwoordelijke. Deze optie is beperkt tot 6 studiepunten.

Module 1: Internationale economie en financiën

Financial econometrics3sp2e sem.
Annaert, Jan
Financial intermediation and regulation6sp1e sem.
Bouckaert, Jan
Swyngedouw, Jo
Monetary economics6sp2e sem.
Winkler, Roland
Publieke financiën6sp2e sem.
Vanneste, Jacques
 

Module 2: Publieke beleidsanalyse

Economic Analysis of Inequality3sp1e sem.
Decancq, Koen
Health economics3sp1e sem.
De Graeve, Diana
Industriële organisatie6sp2e sem.
Bouckaert, Jan
Labour economics6sp1e sem.
Deschacht, Nick
Transport, mobility and the environment3sp2e sem.
Mayeres, Inge