Studieprogramma van het voorbereidingsprogramma toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Voorbereidingsprogramma toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Academiejaar :
In academiejaar 2020-2021 bestaat het voorbereidingsprogramma TEW: economisch beleid uit 81 studiepunten, die je gespreid over twee academiejaren opneemt.