Kwaliteitszorg in de master wijsbegeerte

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding wijsbegeerte.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 28 en 29 november 2017 bezocht het peerreviewteam de opleiding wijsbegeerte en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De bacheloropleiding geeft een gedegen basisopleiding in de wijsbegeerte, met een nadruk op moderne en hedendaagse filosofie. Het profiel van de masteropleiding maakt duidelijk dat de opleiding de studenten een kritische onderzoekshouding wil meegeven die hen inzetbaar maakt in verschillende sectoren van de maatschappij. De opleiding besteedt ruim aandacht aan het vaardighedenonderwijs. De studenten wordt een uitgebreid gamma aan filosofische en academische vaardigheden bijgebracht, gebruik makend van een ruime waaier aan werk- en evaluatievormen.

Naast de intensieve studiebegeleiding en opvolging van het studietraject van de studenten, wenst de opleiding ook een voorbereiding wijsbegeerte op te bouwen in ‘Aan de slag’, het online voorbereidingsplatform van UAntwerpen. De opleiding streeft tevens naar de implementatie van een facultatieve stage vanaf academiejaar 2019-2020.

De opleiding heeft al belangrijke stappen gezet op het vlak van internationalisering. Zo wordt sinds 2016 een eigen Summer School georganiseerd. De opleiding zal de mogelijkheid onderzoeken om een Engelstalig lessenpakket vaardigheden aan te bieden, mits ondersteuning door Linguapolis. 

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 200kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.