Side header image

Studeren met een functiebeperking

  • Heb je AD(H)D en kan je je studie maar moeilijk inplannen?
  • Ben je chronisch vermoeid en zoek je hulp om een evenwicht tussen studeren en ontspanning te vinden?
  • Heb je dyslexie en baat bij compenserende software?
  • Heb je een fysieke handicap en nood aan ondersteuning?

Universiteit Antwerpen biedt je ondersteuning en aangepaste begeleiding.

Zo kan je bijzondere faciliteiten aanvragen. Bijzondere faciliteiten zijn aanpassingen aan lessen, examens en infrastructuur. Bijvoorbeeld:

  • examenspreiding,
  • meer examentijd,
  • gebruik van een computer voor het afleggen van examens,
  • toegang tot lift/parking, …

De zorgcoördinator is zowel contactpersoon als bemiddelaar. Deze neemt contact op met docenten, onderhandelt over gevraagde aanpassingen, kan je helpen om een buddy te zoeken, …

Je kan ook rekenen op begeleiding. Studentenbegeleiders bieden begeleiding, zowel individueel als in groep, rond diverse thema’s. Denk hierbij aan stress, faalangst, studieaanpak.

Vragen?

Contacteer het Stip