Voorbeeldrooster academiejaar 2018 - 2019 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
20
mei

maandag

8:30 10:30

Organische chemie

Hoorcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Celbiologie

Hoorcollege Campus Drie Eiken
13:45 18:00

Fauna en Flora I

Determinatiepracticum grassen
Practicum Campus Drie Eiken
21
mei

dinsdag

8:30 12:45

Fauna en Flora I

Determinatiepracticum Planten deel 2
Practicum Campus Groenenborger
13:45 18:00

Fysica I

Biochemie
Practicum Campus Groenenborger
22
mei

woensdag

8:30 10:30

Celbiologie

Hoorcollege Campus Drie Eiken
13:45 18:00

Fysica I

Biologie
Practicum Campus Groenenborger
23
mei

donderdag

8:30 10:30

Wiskunde

Hoorcollege Campus Drie Eiken
10:45 12:45

Wiskunde

Seminarie/Werkcollege Campus Drie Eiken
13:45 18:00

Organische chemie

Practicum Campus Groenenborger
24
mei

vrijdag

8:30 12:45

Fysica I

Inhaalpracticum
Practicum Campus Groenenborger
8:30 12:45

Fysica I

Inhaalpracticum
Practicum
13:45 15:45

Fysica I

Hoorcollege Campus Drie Eiken
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.