Kwaliteitszorg en cijfers voor de opleiding biologie

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor en master biologie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2021 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Het profiel van de bachelor biologie is zeer breed, met aandacht voor stagemogelijkheden en werkveldervaring vanaf het eerste jaar. De geïntegreerde practica zijn een eerste stap naar een sterkere interdisciplinaire benadering van biologie. De veldwerkcursussen/laboratoriumwerk en het opzet van de bachelorproef zijn sterke punten van de opleiding. De afstudeerrichtingen in de masteropleiding zijn alle vier georiënteerd op de studie van organismen en biologische processen. De ambities inzake internationalisering komen duidelijk naar voor in de twee Engelstalige afstudeerrichtingen in de masteropleiding. Ook in de bachelor wordt ingezet op internationalisering.

Via het leerlijnoverleg zal de opleiding systematisch nagaan of nieuwe ontwikkelingen in de biologie of op het raakvlak tussen biologische disciplines, voldoende aan bod komen in de opleiding. De opleiding wordt ook gevraagd om het geven van uitgebreide, inhoudelijke feedback structureel in te bedden om het studentgericht leren effectief te ondersteunen. 

Studenten geven aan te weinig zicht te hebben op de mogelijkheden die de opleiding hen biedt in het werkveld. De opleiding organiseert hiertoe een Onderzoeksdag waar onderzoekers, studenten en alumni elkaar ontmoeten. De optie Management & Entrepreneurship in de master is ook een mooi voorbeeld van hoe de blik van de student op het werkveld verruimd kan worden. Er zal tevens een alumnikring opgericht worden om het contact te bevorderen.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 500kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.