Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
14
okt

maandag

15:00 17:00

Masterseminarie: 17th and 18th century British Moralists on Human Nature and Morality

Hoorcollege
18:00 19:30

Grondige studie wijsgerige psychologie

Hoorcollege Stadscampus
15
okt

dinsdag

14:00 16:00

Grondige studie filosofie van de religie

Hoorcollege Stadscampus
16
okt

woensdag

18:00 19:30

Grondige studie filosofie van de kunst

Hoorcollege Stadscampus
17
okt

donderdag

16:00 18:00

Masterseminarie: Secularisering en onttovering

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.