Waarom wijsbegeerte studeren in Antwerpen?

Actualiteit

De opleiding wijsbegeerte heeft bijzondere aandacht voor de moderne en hedendaagse wijsbegeerte. Ze biedt je hiermee een stevig kader om na te denken over evoluties in onze huidige samenleving. Je leert afstand te nemen om kritisch te reflecteren over maatschappelijke problemen en deze in hun ruimere verbanden te zien.

Zelf denken

Je leert niet alleen om kritisch na te denken, maar ook om je gedachten sterk te onderbouwen met argumenten. Deze argumenten leer je bovendien zowel schriftelijk als mondeling zo scherp mogelijk over te brengen. Op deze manier kan je je stem laten klinken in het maatschappelijke debat en beschik je over extra troeven op de arbeidsmarkt.

Persoonlijke aanpak

De opleiding wijsbegeerte in Antwerpen heeft een eigen gezicht. Doordat er in kleine groepen gewerkt wordt, is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak. Studenten krijgen de kans om het woord te nemen, in discussie te treden met elkaar en met de docenten. Dit alles gebeurt in een gemoedelijke sfeer, vanuit wederzijds vertrouwen. Zo leer je iedereen kennen en word je aangemoedigd om je eigen filosofische stem te ontwikkelen.

Brede wetenschappelijke vorming

Je wordt ook aangemoedigd om je filosofische interesses verder te onderzoeken en te ontplooien. Of het nu politiek, wetenschap, economie of kunst betreft, als filosofiestudent kan je je erop toeleggen door middel van keuzeopleidingsonderdelen en gespecialiseerde seminaries.

Internationale context

Het studieprogramma voorziet een ruime keuze aan activiteiten om internationale ervaring op te doen. Jaarlijks wordt er een zomerschool georganiseerd waarin je les krijgt van vooraanstaande internationale denkers. Daarnaast is er een rijk aanbod aan lezingen en conferenties met internationale gastsprekers. Ook buiten de lessen bevind je je in Antwerpen in een aantrekkelijke internationale context, met een rijk en divers cultuuraanbod.