Letteren en Wijsbegeerte

Honoursprogramma

Voor wie?

Het honoursprogramma van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte richt zich tot gemotiveerde studenten uit de bachelor en master die meer uit hun opleiding willen halen. 

Waarom zou je het doen?

Je krijgt de mogelijkheid om je inhoudelijk te verdiepen en je zin voor organisatie en innovatie aan te scherpen (door je eigen programma uit te tekenen en in te passen in je reguliere studieactiviteiten en door samen met collega-studenten zelfstandig een event te organiseren). Het bereidt je voor op het werkende leven (zowel in academisch onderzoek als daarbuiten) en doet je proeven van inzichten en kennis uit andere disciplines: een vaardigheid die alle (humane) wetenschappers van pas komt in hun loopbaan.

Als alle onderdelen van het honoursprogramma succesvol worden doorlopen, wordt er op een getuigschrift bij het diploma melding gemaakt van de geslaagde deelname aan het FLW-honoursprogramma en kan je er actief naar verwijzen in sollicitatiebrieven en -gesprekken. Voor potentiële werkgevers is succesvolle deelname aan het honoursprogramma een indicatie voor (extra) werklust, vastberadenheid en inhoudelijke interesse in bepaalde subthema’s.

Wat mag je verwachten?

We voorzien een breed en divers aanbod aan extra leer- en ervaringstrajecten uit de verschillende opleidingen van de faculteit, die je de kans bieden je talenten gericht te ontwikkelen, je academische en sociale vaardigheden aan te scherpen en een eerste praktijkervaring op te doen.