Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 2

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
12
nov

dinsdag

8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Kanstheorie

Tim Verdonck
Hoorcollege Campus Middelheim
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:45 12:45

Kanstheorie

Practicum Campus Middelheim
13
nov

woensdag

8:30 10:30

Codetheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Kanstheorie

Tim Verdonck
Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Fields and Galois theory

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
14
nov

donderdag

10:45 12:45

Kanstheorie

Practicum Campus Middelheim
14:00 16:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
15
nov

vrijdag

8:30 10:30

Fields and Galois theory

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen

Gewone Differentiaalvergelijkingen
Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen

Gewone Differentiaalvergelijkingen
Practicum Campus Middelheim
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.