Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 2

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
17
feb

maandag

8:30 10:30

Inleiding analytische mechanica

Hoorcollege Campus Groenenborger
9:30 12:30

Ken- en wetenschapsleer

Hoorcollege Stadscampus
13:45 15:45

Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen

Hoorcollege Campus Middelheim
18
feb

dinsdag

8:30 10:30

Numerieke methoden

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
10:45 12:45

Getaltheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Algemene topologie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Projectwerk

Practicum Campus Middelheim
19
feb

woensdag

8:30 10:30

Getaltheorie

Practicum Campus Middelheim
10:45 12:45

Numerieke methoden

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Inleiding analytische mechanica

Hoorcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Computer graphics

Groep A
Practicum Campus Middelheim
20
feb

donderdag

8:30 10:30

Biofysica II

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Computer graphics

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Iteratieve methodes voor lineaire stelsels en eigenwaarden problemen

Hoorcollege Campus Middelheim
21
feb

vrijdag

10:45 12:45

Getaltheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Inleiding analytische mechanica

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
13:45 17:00

Computer graphics

Groep B
Practicum Campus Middelheim
16:00 18:00

Inleiding tot computationele biologie

Hoorcollege Campus Middelheim
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.