Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 3

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
12
nov

dinsdag

10:30 12:30

Vrijheid, burgerschap en democratie

stadscampus
Hoorcollege Stadscampus
11:00 13:00

Maattheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Complexe analyse

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Machines en berekenbaarheid

Hoorcollege Campus Middelheim
13
nov

woensdag

8:30 10:30

Inleiding kwantummechanica

Hoorcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Machines en berekenbaarheid

Oefeningen
Seminarie/Werkcollege
13:30 16:30

Introductie vakdidactiek fysica met oefenlessen

Seminarie/Werkcollege
13:45 15:45

Media en digitale samenleving

campus Groenenborger
Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap

campus Groenenborger
Hoorcollege Campus Groenenborger
18:00 21:00

Introductie vakdidactiek chemie met oefenlessen

Zijtraject
Seminarie/Werkcollege
14
nov

donderdag

8:30 10:30

Ringen en modulen

Practicum Campus Middelheim
10:45 12:45

Globale analyse

Hoorcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Algemene fysica III: elektromagnetisme

Hoorcollege Campus Groenenborger
17:30 19:45

Hedendaagse analytische wijsbegeerte

Hoorcollege
15
nov

vrijdag

8:30 10:30

Inleiding kwantummechanica

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
10:45 12:45

Maattheorie

Practicum Campus Middelheim
13:45 15:45

Algemene fysica III: elektromagnetisme

Hoorcollege
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.