Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -modeltraject deel 3

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
17
feb

maandag

16:00 18:00

Hilbertruimten en Fourierreeksen

Seminarie/Werkcollege Campus Groenenborger
16:00 16:15

Algemene didactiek (1ste sem., Stadscampus, overdag)

Examen
18
feb

dinsdag

9:30 12:30

Algemene didactiek (2de sem., stadscampus overdag)

Hoorcollege
10:45 12:45

Wiskundige statistiek

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
13:45 15:45

Representatietheorie

Hoorcollege Campus Middelheim
16:00 18:00

Stad en diversiteit

stadscampus
Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Representatietheorie

Practicum Campus Middelheim
19
feb

woensdag

10:45 12:45

Wiskundige statistiek

Hoorcollege Campus Middelheim
13:30 15:30

Hilbertruimten en Fourierreeksen

Hoorcollege Campus Groenenborger
16:00 18:00

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving

stadscampus
Hoorcollege Stadscampus
16:00 19:00

Migratie, integratie en diversiteit

campus Drie Eiken
Hoorcollege Campus Drie Eiken
18:00 22:00

Algemene didactiek (2de sem., Stadscampus, verkort traject)

Hoorcollege
18:00 20:00

Global justice

Hoorcollege
20
feb

donderdag

9:00 11:00

Numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen

Hoorcollege Campus Middelheim
11:00 13:00

Numeriek oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen

Seminarie/Werkcollege Campus Middelheim
16:00 19:00

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving

campus Drie Eiken
Hoorcollege Campus Drie Eiken
21
feb

vrijdag

9:30 12:30

Algemene didactiek (2de sem., stadscampus overdag)

Hoorcollege
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.