De universiteit volgt je studievoortgang op om te voorkomen dat je nodeloos studievertraging oploopt en zo leerkrediet verspeelt. Je komt in het systeem van studievoortgangsbewaking terecht als je in een academiejaar voor minder dan 60% van de opgenomen studiepunten slaagt.

Hoe werkt studievoortgangsbewaking?

Aan het begin van elk academiejaar moet je je studieprogramma samenstellen: je kiest welke opleidingsonderdelen je dat jaar volgt en neemt het bijhorende aantal studiepunten op.

Als je na de tweede zittijd van een academiejaar voor minder dan 60% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent en dus minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, krijg je een waarschuwing van de faculteit. Je mag je opleiding verderzetten, maar met een voorwaarde: je moet het volgende academiejaar minstens 60% van de opgenomen studiepunten behalen. Bovendien is het mogelijk dat de faculteit je bindende voorwaarden oplegt en het aantal studiepunten dat je mag opnemen beperkt. Als je het volgende academiejaar opnieuw – in twee opeenvolgende jaren dus – minder dan 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, mag je je niet meer inschrijven voor dezelfde of een sterk verwante opleiding.

Als je in een bacheloropleiding start, al dan niet als generatiestudent, en na de tweede zittijd van dat academiejaar voor minder dan 30% van de opgenomen studiepunten geslaagd bent, kan je enkel opnieuw inschrijven voor dezelfde of een sterk verwante opleiding na een voorafgaand gesprek met de studietrajectbegeleider of een andere door de faculteit aangeduide studiebegeleider. Opnieuw is het mogelijk dat de faculteit je bindende voorwaarden oplegt en het aantal studiepunten dat je mag opnemen beperkt.

Voor wie geldt studievoortgangbewaking?

Het systeem van studievoortgangsbewaking kan op alle studenten van de Universiteit Antwerpen, ingeschreven met eender welk studiecontract, worden toegepast. Het wordt standaard toegepast als je ingeschreven bent voor een bacheloropleiding, voorbereidingsprogramma, schakelprogramma of masteropleiding.

Het systeem van studievoortgangsbewaking is ook van toepassing op studenten die van een andere universiteit of hogeschool komen. Haalde je daar minder dan 60% van de opgenomen studiepunten en wil je aan de Universiteit Antwerpen inschrijven, kan je meteen onder studievoortgangsbewaking gesteld worden.

Studievoortgangsbewaking geldt ook voor werkstudenten, studenten met een functiebeperking en studenten die sport of kunst op topniveau beoefenen. Het is in deze omstandigheden heel belangrijk dat je een realistisch studieprogramma samenstelt, dat rekening houdt met de tijd die je aan je studie kan spenderen. Je kan bijzondere faciliteiten aanvragen bij de studentenbegeleiders. Werkstudenten kunnen ook rekenen op ondersteuning van het Centrum voor Werken en Studeren.

Ook als je vooropleiding in het secundair onderwijs niet aansluit op de opleiding die je gaat volgen, hou je de studievoortgangsbewaking best in het achterhoofd. Je kan eventueel minder dan 60 studiepunten opnemen in je eerste jaar, zodat je extra tijd hebt voor de opleidingsonderdelen waarvoor je minder goed voorbereid bent. Vraag advies bij de studentenbegeleiders of bij de studietrajectbegeleider van je faculteit.

Zijn er uitzonderingen? Kan je in beroep gaan?

Elke faculteit wijst een instantie aan:

  • die uitzonderingen kan toestaan op de maatregelen voor studievoortgangsbewaking, in uitzonderlijke omstandigheden of in geval van overmacht én mits een grondige motivering
     
  • bij wie je in beroep kan gaan tegen de beslissing dat je niet meer mag inschrijven ten gevolge van je studievoortgang, uiterlijk 7 kalenderdagen na kennisname van de beslissing en volgens de juiste procedure

Meer informatie vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

Wat als je in twee opeenvolgende jaren niet slaagt voor eenzelfde opleidingsonderdeel?

Als je in twee opeenvolgende jaren niet slaagt voor een opleidingsonderdeel, maar wel 60% van de opgenomen studiepunten verwerft, mag je de opleiding verderzetten. De faculteit kijkt je studieprogramma wel extra na.

In veel gevallen gaat het om een (basis)opleidingsonderdeel waarvoor volgtijdelijkheid geldt. Dat betekent: je moet slagen voor dit opleidingsonderdeel (of minstens een bepaald resultaat behalen) om te mogen inschrijven voor bepaalde andere opleidingsonderdelen. Herhaaldelijk niet slagen voor een opleidingsonderdeel kan je studievoortgang dus wel belemmeren. Neem contact op met de studietrajectbegeleider van je faculteit om een zo optimaal mogelijk geïndividualiseerd traject samen te stellen.

Heb je vragen over studievoortgangsbewaking?

Heb je vragen over hoe studievoortgangsbewaking werkt of wil je van opleiding veranderen of je studie stopzetten, dan kan je terecht bij een studentenbegeleider.

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van een geïndividualiseerd traject, neem dan contact op met de studietrajectbegeleider van je faculteit.