Side header image

Studievoortgangsbewaking

De universiteit volgt je studievoortgang op om te voorkomen dat je nodeloos studievertraging oploopt en zo leerkrediet verspeelt. Je komt in het systeem van studievoortgangsbewaking terecht als je in een academiejaar voor minder dan 60% van de opgenomen studiepunten slaagt.