Aan de slag

‘Aan de slag’ is een online voorbereidingsplatform voor toekomstige studenten, leerkrachten en studiekeuzebegeleiders. Het biedt zelfstudiepakketten die leerlingen ondersteunen bij hun studiekeuze en voorbereiden op het hoger onderwijs. De pakketten bevatten algemene competenties zoals studievaardigheden en academisch Nederlands, maar ook vakspecifieke kennis zoals wiskunde, wetenschappen en vreemde talen. Leerlingen kunnen zelftesten, leermateriaal en oefeningen doen tijdens zelfstudie thuis of in de klas. Je kiest zelf of je een zelfstudiepakket wil ter voorbereiding van een specifieke bacheloropleiding of aansluitend bij een bepaald schoolvak.

Onze workshop 'Aan de slag' biedt een kennismaking met het platform en antwoorden op vragen van leerlingen over voorkennis. Is hun kennis op het vlak van wiskunde, fysica of chemie bijvoorbeeld op peil om een specifieke opleiding te beginnen? Welke voorkennis Frans of Engels is nodig om de opleiding rechten aan te vatten? Hebben ze de juiste informatie- en studievaardigheden om te starten met een academische bachelor?

De workshop duurt 50 minuten. Het is noodzakelijk dat elke leerling individueel kan werken aan een pc, laptop of tablet. 

Workshop bibliotheek

De focus van deze workshop (een combinatie van theorie en oefeningen) ligt op de digitale bibliotheek en op het omgaan met wetenschappelijke bronnen. De leerlingen kunnen voor hun eigen werkstuk relevante informatie opzoeken in wetenschappelijke publicaties en gaan dieper in op het beoordelen en verwerken van gevonden resultaten. Ook zonder onderwerpen kunnen leerlingen aan de slag met onze workshops, in plaats van met eigen opzoekingswerk ronden we de workshop af met een quiz.

De workshop duurt 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van hoeveel tijd er uitgetrokken wordt voor eigen opzoekingswerk. Denk eraan: 80% van de informatie die leerlingen in een universiteitsbibliotheek kunnen vinden, is geschreven in het (academisch) Engels.

Zowel jij als je leerlingen kunnen via 'Aan de slag', het online voorbereidingsplatform van de Universiteit Antwerpen, ook een zelfstudiepakket raadplegen (voor en na de workshop gratis te raadplegen). Individuele leerlingen kunnen, mits inschrijving, de bibliotheek bezoeken en materiaal ontlenen (tenzij de bibliotheek voor onze studenten is gereserveerd).

Infosessie ijkingstoets en toelatingsexamen

Wist je dat je leerlingen hun slaagkansen in een wetenschappelijke of economische opleiding verhogen door deel te nemen aan een ijkingstoets? Wat is dat eigenlijk, die ijkingstoets? Is ze verplicht voor je leerlingen? Hoe bereiden ze zich voor en hoe kan jij als leerkracht daarbij helpen?

Het toelatingsexamen arts is een uitdaging. Hoe kunnen je leerlingen zich daarop voorbereiden? Jij kan als leerkracht ondersteuning bieden en de voorbeeldvragen zelfs integreren in je eigen lessen.

Een medewerker van de Universiteit Antwerpen gidst jou en je leerlingen in deze infosessie(s) door de belangrijkste inhoudelijke en praktische vragen. Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijke en/of economische opleidingen.

Lespakket toelatingsexamen arts

Voor het toelatingsexamen arts heeft de opleiding geneeskunde, samen met de geneeskundestudenten van EMSA (European Medical Students Association), een online lespakket ontwikkeld dat bestaat uit kennisclips, oefeningen en workshops onder begeleiding van docenten geneeskunde. Deelname aan deze lessenreeks verhoogt de slaagkansen van leerlingen aanzienlijk.

Infosessie 'Verhoog je slaagkansen'

Studeren in het hoger onderwijs is geen ‘walk in the park’. In deze infosessie geven we mee wat startende studenten kunnen doen om hun slaagkansen te vergroten. Hiervoor legden wij ons oor te luisteren bij onze studietrajectbegeleiders en studenten.

Tutoraat

Heeft jouw school leerlingen die een extra duwtje in de rug verdienen om het secundair onderwijs succesvol te beëindigen? Zijn er leerlingen die meer zelfvertrouwen en studiemotivatie nodig hebben om te slagen? Tutoraat zet in op het verbeteren van de onderwijspositie van leerbedreigde leerlingen en wil zo hun doorstroom uit het secundair en hun instroom naar het hoger onderwijs verhogen.

Studenten die geslaagd zijn in hun eerste jaar hoger onderwijs geven tijdens contactmomenten ondersteuning aan leerlingen uit kansengroepen. De contactmomenten bestaan enerzijds uit vakinhoudelijke ondersteuning, anderzijds wordt er gewerkt aan studiemethode en studiemotivatie. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd om de interesse van de leerlingen voor een bepaald vak aan te wakkeren en om de leefwereld van het hoger onderwijs te verkennen. De tutor wordt zo een rolmodel en vertrouwenspersoon die de drempel om verder te studeren helpt verkleinen.

De contactmomenten duren maximaal 90 minuten en gebeuren in kleine groepjes van 3 tot 8 leerlingen. De tutoren zijn verbonden aan een van de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, AP Hogeschool, KdG Hogeschool, Hogere Zeevaartschool). 

Voorbereidende cursussen

​Sommige opleidingen organiseren in september voorbereidende cursussen. Startende studenten krijgen een stoomcursus om belangrijke voorkennis bij te schaven.