De meeste elektronische informatiebronnen (databanken, e-tijdschriften, e-books) zijn beschikbaar omdat de bibliotheek er een abonnement op heeft.

Bij het afsluiten van abonnementen voor elektronische informatie wordt een licentie ondertekend die de voorwaarden voor het gebruik ervan door studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen vastlegt.

Gebruik maken van elektronische informatie

​Mag WEL:

 • Je mag elektronische informatiebronnen doorzoeken en lezen en je mag een beperkt gedeelte ervan printen of downloaden.
 • Je mag de informatie gebruiken voor je onderzoek, lessen of voor persoonlijke studie.

Mag NIET:

 • Je mag de elektronische informatiebronnen niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Je mag geen materiaal doorsturen naar niet-geauthoriseerde gebruikers. Bijvoorbeeld, personen die niet verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen. Je mag elektronische bronnen ook niet verspreiden via internet of via e-mail.
 • Je mag geen systematische downloads maken door bijvoorbeeld een volledig nummer van een tijdschrift te downloaden.
 • Je mag nooit je paswoord dat toegang geeft tot elektronische bronnen doorgeven aan anderen.
 • Je mag de inhoud van een tekst waar copyright op rust niet veranderen. Je mag ook geen bepalingen met betrekking tot het copyright verwijderen van documenten.

E-bronnen en de Blackboard-leeromgeving

Je mag artikels uit elektronische tijdschriftabonnementen beschikbaar stellen voor studenten in de Blackboard-leeromgeving door een link te leggen. De meeste uitgevers voorzien ‘persistent links’ of geven een DOI op die je kan gebruiken om vanuit Blackboard rechtstreeks naar een artikel te linken. Je kan ook links leggen naar het volledige record van boeken en tijdschriften in de catalogus.

Je laadt best geen persoonlijke kopies van artikels op, of het nu gaat om artikels uit abonnementen van de Universiteit Antwerpen, of van andere instellingen, of om artikels die je zelf hebt aangekocht.

Gebruik van beeldmateriaal uit e-bronnen

​Sommige databanken bevatten beeldmateriaal (foto’s, grafieken, tabellen).

Het beeldmateriaal mag zonder bijkomende toestemming gebruikt worden voor intern, niet-commercieel gebruik. Je mag de beelden dus gebruiken voor je persoonlijke studie, of in het kader van onderzoek en onderwijs. Ander gebruik, zoals bijvoorbeeld hergebruik van een beeld in een nieuw boek, is niet toegestaan.

Toegang tot e-bronnen

​De universiteitsbibliotheek probeert altijd licenties af te sluiten die toegang toestaan voor:

 • Studenten, onderzoekers en personeel van de Universiteit Antwerpen op alle campussen.
 • Toegang op afstand voor studenten, onderzoekers en personeel van de Universiteit Antwerpen.
 • Toegang in de bibliotheek voor externe bibliotheekgebruikers.

Er zijn echter uitzonderingen.

 • Sommige databanken zijn niet beschikbaar voor externe bibliotheekgebruikers en vereisen een extra login en wachtwoord. 
 • Sommige uitgevers laten geen toegang op afstand toe.

Je vindt meer informatie over toegang in het Overzicht van databanken.Contacteer de bibliotheek voor meer details.