Algemene mailboxen

Stuur je vragen naar volgende mailadressen voor een snelle opvolging:

algemene vragen
ADS-cursusaanbod
dubbeldoctoraten
OJO-call
Teamleden
diensthoofd Antwerp Doctoral School, loopbaanontwikkeling, 
vertrouwenspersoon met specifieke aandacht voor doctorandi
beleid, loopbaanontwikkeling,
vertrouwenspersoon met specifieke aandacht voor doctorandi
beleid, ePhD, OJO-call, vertrouwenspersoon met specifieke aandacht voor doctorandi
beleid, YUFE
YUFE
joint PhD, opleidingskrediet, supplement bij het getuigschrift
communicatie, joint PhD, doctoraatsopleiding
ADS-cursusaanbod, doctoraatsopleiding, communicatie
ADS-cursusaanbod, doctoraatsopleiding
opleidingskrediet, OJO-call, joint PhD
joint PhD, opleidingskrediet, communicatie

De verschillende niveaus binnen de Antwerp Doctoral School