Administratieve contactpersonen

Bij de administratieve contactpersonen kan je terecht voor allerhande praktische vragen betreffende toelating tot het doctoraat, opleidingskredieten, de jaarlijkse voortgangsrapportering, neerleggen van het doctoraat, taal van het proefschrift en de verdediging.