Administratieve contactpersonen

Bij de administratieve contactpersonen kan je terecht voor allerhande praktische vragen betreffende toelating tot het doctoraat, opleidingskredieten, de jaarlijkse voortgangsrapportering, neerleggen van het doctoraat, taal van het proefschrift en de verdediging.

Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen    

Biochemie, Biotechnologie en Biomedische wetenschappen

Diergeneeskundige wetenschappen

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Kristin Deby - phd.ggw@uantwerpen.be

ARIA

Letteren en Wijsbegeerte

Letterkunde, Wijsbegeerte, Kunsten, Geschiedenis, Taal- en Letterkunde (onderwerp ivm Letterkunde)

Taalkunde, Taal- en Letterkunde (onderwerp Taalkunde), Vertaalwetenschap

 

Nautische Wetenschappen

  • Marc Vervoort: Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek: 03-205 64 65 - marc.vervoort@hzs.be

Ontwerpwetenschappen

Instituut voor Ontwikkelingsbeleid-en beheer (IOB)

Sociale wetenschappen

Rechten

Bedrijfswetenschappen en Economie

Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Wetenschappen