Academische coördinatoren

ZAP-coördinatoren Antwerp Doctoral School

Sociale en Humane Wetenschappen
Philippe Meers (voorzitter rADS)
Wetenschappen
Serge Demeyer (ondervoorzitter rADS)
Medische en Biomedische wetenschappen
Annemie Van Der Linden (ondervoorzitter rADS)

Contactpersonen per faculteit

Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen  

Biomedische wetenschappen

Diergeneeskunde

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

ARIA

Letteren en Wijsbegeerte

Facultaire academische coördinator: Jan Nuyts


Per departement:

Taalkunde

Geschiedenis

Letterkunde

Toegepaste Taalkunde en Vertaalwetenschap

Wijsbegeerte

Nautische Wetenschappen

Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek 

+32 3 205 64 65

marc.vervoort@hzs.be

Ontwerpwetenschappen

Ontwikkelingsbeleid en -beheer

Sociale wetenschappen

Rechten

Bedrijfswetenschappen en Economie

Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Wetenschappen

Facultaire academische coördinator: Serge Demeyer

 

Per departement:

Bio-Ingenieurswetenschappen

Biologie

Chemie

Fysica

Wiskunde

Informatica