VABAP (voor alle doctorandi)

Meer info over de Vereniging voor het Assisterend (AAP) en Bijzonder (BAP) Academisch Personeel vind je op de personeelsomgeving Pintra (zie subsite VABAP).

Events georganiseerd door doctorandi

In verschillende faculteiten en departementen organiseren doctorandi zelf wetenschappelijke activiteiten zoals congressen of lunch seminars. Dergelijke initiatieven worden volledig georganiseerd en gecoördineerd door doctorandi zelf. De Antwerp Doctoral School voorziet financiële ondersteuning (zie OJO-call).

  • "We eat whenever we meet, every 5 or 6 weeks. The informal and the personal aspects are very important. PhD researchers decide for themselves if and when they want to present a PhD related or a personal problem to their peers. We have a wide variety of people in the group, with different backgrounds and in different stages of their trajectory, that try to offer solutions. We also meet outside the university walls. It is not a lot of work to organise: just find a class room and keep your peers informed. The funding of the Antwerp Doctoral School is there, make sure to use it!"  (Pim Verhulst, doctorandus en organisator doctorandi-lunches Letterkunde).

Hieronder worden enkele initiatieven opgelijst. Deze lijst is niet exhaustief. Indien je zelf weet hebt van andere initiatieven, kan je dit doorgeven via DoctoralSchool@uantwerpen.be.

WDW (WET, FBD, OW, NW)

De Werkgroep Doctorandi Wetenschappen (WDW) zorgt voor het contact tussen de doctorandi Wetenschappen, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen en hun vertegenwoordigers in de verschillende geledingen van de universiteit. Het doel van deze werkgroep is het verbeteren van de communicatie en het verdedigen van de belangen van de doctorandi. De voorbije jaren heeft de WDW de uitbouw van de doctoraatsopleiding en verschillende beslissingen van de academische overheid in het voordeel van de doctorandi bijgestuurd.

De WDW wordt gevormd door tweejaarlijks verkozen vertegenwoordigers uit de verschillende departementen Wetenschappen, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen. Recent werden daar de faculteit Ontwerpwetenschappen en associatiefaculteit Nautische Wetenschappen aan toegevoegd. Daarnaast worden de vertegenwoordigers ook door de rADS uitgenodigd op deze vergadering zodat de doorstroming van informatie optimaal verloopt. 

De WDW-leden zijn steeds beschikbaar voor problemen en suggesties van doctorandi in verband met het doctoraat en de doctoraatsopleiding. Mail naar wdw@uantwerpen.be.

FBD - farmaceutische wetenschappen
n.n.
n.n.

FBD - biomedische wetenschappen
n.n.
FBD - diergeneeskundige wetenschappen

Laura Buyssens
Ben Meulders

NW - nautische wetenschappen
​​OW - architectuur

n.n.
n.n.
OW - productontwikkeling
n.n.
n.n.
WET - bio-ingenieurswetenschappen
WET - biologie
WET - chemie
n.n.
n.n.
WET - fysica
​​Nathanaël Six
n.n.

WET - informatica
n.n.
n.n.
WET - wiskunde
n.n.
n.n.