Nadat je een onderwerp en supervisor(s) gevonden hebt, dient een volledig ingevuld aanvraagformulier toelating doctoraat en de nodige bijlages (vermeld op het formulier) te worden bezorgd aan de Centrale Onderwijsadministratie. Naargelang of je je masterdiploma aan een Vlaamse/Nederlandse of van een instelling in een ander land ontvangen hebt dienen er verschillende formulieren gebruikt te worden! 
Voor de aanvraag van een interdisciplinair doctoraat dienen dezelfde formulieren te worden ingevuld als voor een regulier doctoraat.

De Centrale Onderwijsadministratie stuurt de aanvraag naar de bevoegde faculteit/departement/instituut die vervolgens over de toelating beslist en die de individuele doctoraatscommissie (IDC) samenstelt. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag doet de faculteit uitspraak over de aanvaardbaarheid van de kandidaat en het onderwerp.

Als de faculteit/departement/instituut positief over je aanvraag geoordeeld heeft, zal je worden uitgenodigd om je inschrijving in orde te brengen.

Meer informatie over inschrijven en studiegelden vind je op de website van de Centrale Onderwijsadministratie.  Met vragen hieromtrent kan je ook terecht op de helpdesk.

Ter informatie: nieuwe doctoraatsstudenten kunnen zich het hele jaar door inschrijven tot eind mei van elk academiejaar, er zijn geen deadlines!

Jaarlijks herinschrijven

Doctorandi aan de Universeit Antwerpen dienen zich jaarlijks telkens opnieuw in te schrijven via SisA. Dit kan tussen 16 juli en 7 oktober van elk jaar.
Het herinschrijven is een online-procedure die slechts een minuutje duurt: log-in met je studentenaccount en ga naar de tegel "To Do". Je kan ook naar de tegel "Aanvragen" en dan in het eerste vak "Beheer opleidingen" vind je herinschrijving X-Y. Meer informatie over het invullen van de herinschrijving vind je op de helpdesk.

Studiegeld

Alleen voor het eerste jaar en voor de verdediging is studiegeld verschuldigd (wanneer beide samenvallen in hetzelfde academiejaar betaal je beide bedragen in hetzelfde jaar). In het academiejaar waarin je van plan bent te doctoreren, schrijf je je eerst gewoon in. Van zodra je via het formulier "Gegevens betreffende de doctoraatsverdediging" aankondigt dat je je doctoraat gaat verdedigen, zal de onderwijsadministratie je uitnodigen om het studiegeld voor je verdedigingsjaar te betalen.