1. Taal van het proefschrift

Het proefschrift wordt in het Nederlands of Engels opgesteld en verdedigd. Mits schriftelijke toestemming van de faculteit mag het proefschrift ook in een andere taal dan bovengenoemd opgesteld worden. De toestemming is niet noodzakelijk indien het proefschrift een andere taal, cultuur of literatuur tot onderwerp heeft. In iedere proefschrift dient een Nederlandstalige en een Engelstalige samenvatting te worden opgenomen (zie algemeen doctoraatsreglement, art. 23).

Je kan hier best al tijdens de voorbereiding van je doctoraat over nadenken. De administratieve contactpersoon van je instituut/faculteit/departement kan je helpen bij vragen over hoe je hiervoor te werk gaat.

2. Vorm en opmaak van het proefschrift

Bij het schrijven van je proefschrift moet je rekening houden met de regelgeving van Universiteit Antwerpen betreffende de vorm en de opmaak van je tekst.

De vorm geeft aan hoe je je tekst schrijft.
De opmaak geeft aan hoe de tekst op de pagina gezet moet worden.

Via het volgen van onderstaande regels kan je tijd besparen op het einde van je doctoraatstraject.

Indien je in de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie zal verdedigen, neem dan contact op met de administratieve contactpersoon. Deze faculteit heeft namelijk een vast stramien ontwikkeld, met identieke covers en uitnodigingen voor de openbare doctoraatsverdediging.

Regels vorm proefschrift

Het proefschrift kan de vorm aannemen van een monografie, een bundeling van manuscripten, een artistieke of ontwerpmatige realisatie of een combinatie van voorgaande. Indien het proefschrift bestaat uit een bundel van wetenschappelijke manuscripten, kan de faculteit de publicatie van één of meer van deze manuscripten als voorwaarde stellen (cf. algemeen doctoraatsreglement, art. 22).

Als je tijdens de voorbereiding van je doctoraat kiest voor een vorm van het proefschrift kan je dit best nog eens aftoetsen met je promotor(en) en de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement/instituut.

Regels opmaak proefschrift

Huisstijl Universiteit Antwerpen

Voor de opmaak van het proefschrift wordt steeds de huisstijl van UAntwerpen gehanteerd.

Opmaak proefschrift

Template/sjabloon proefschrift

Uiteraard mag je je thesis zelf opmaken, maar je kan ook onze template hiervoor gebruiken. Hoe je deze template gebruikt, wordt uitgelegd in de instructies.

Tekst

 • Formaat: 18 x 26 cm (dus kleiner dan een gewone A4!)
 • Op de linkerpagina dient een even nummering te komen en op de rechterpagina een oneven nummering.
 • Houd rekening met volgende marges:

Titelblad (cover)

Er zijn een aantal elementen die op het titelblad van het proefschrift vermeld dienen te worden, zie bijlage 4 van het algemeen doctoraatsreglement:

 • logo van Universiteit Antwerpen;
 • naam faculteit en - in voorkomend geval - departement;
 • titel van het proefschrift (in de taal waarin het proefschrift opgesteld is);
 • vastgelegde tekst "Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor in de (kwalificatie van de graad) aan de Universiteit Antwerpen te verdedigen door";
 • voornaam & familienaam;
 • naam promotor(en);
 • tekst 'Antwerpen,' + jaar.

Op de kaft van een confidentieel proefschrift (ongeacht embargo van beperkte tijd of niet) moet expliciet ‘confidentieel’ worden vermeld. Afhankelijk van de duur van het embargo (beperkt of onbeperkt in tijd) dient een verschillende disclaimer op de eerste pagina van het proefschrift vermeld te worden, zie 3. Aspecten geheimhouding regelen + bijkomende opmaak confidentieel proefschrift.

Vermeld de juiste benaming van de doctorstitel (= kwalificatie van de graad), zie bijlage 2 van het algemeen doctoraatsreglement.

Contact

Nieuwe Media Dienst
Campus Drie Eiken - lokaal D.032 (gelijkvloers)
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

 • Algemeen e-mail adres: nmd.grafisch@uantwerpen.be
 • Natacha Hoevenaegel: +32 (0)3 265 22 24, natacha.hoevenaegel@uantwerpen.be
 • Ann Roelant: +32 (0)3 265 23 10, ann.roelant@uantwerpen.be
 • Thomas Campaert: +32 (0)3 265 27 45, thomas.campaert@uantwerpen.be

Design en druk proefschrift

Mogelijkheden om je thesis te laten opmaken en drukken

Er zijn twee opties om de cover van je proefschrift en eventueel ook de uitnodiging voor de verdediging te laten opmaken en te laten drukken:

 1. Nieuwe Media Dienst van de Universiteit Antwerpen (betalend): voor het ontwerpen van de cover en eventueel de uitnodiging en de druk ervan moet je rekening houden met een timing van 2 werkweken;
 2. Eigen opmaak (zelf maken of zelf een designer en drukkerij zoeken).

Indien je zal verdedigen in de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, neem dan zeker contact op met de administratieve contactpersoon, want deze faculteit heeft een vast stramien ontwikkeld, met identieke covers en uitnodigingen voor de doctoraatsverdediging.

Aantal exemplaren

Refereren

Meer informatie over refereren vind je op de website van de Bibliotheek.

3. Aspecten geheimhouding regelen + bijkomende opmaak confidentieel proefschrift  

Zie Aanvang van het doctoraat en Voorbereiding van de verdediging: STAP 2: Indienen proefschrift bij individuele doctoraatscommissie (IDC) + checklist confidentialiteit.

​Op de kaft van een confidentieel proefschrift (ongeacht embargo van beperkte tijd of niet) moet expliciet ‘confidentieel’ worden vermeld.

Daarnaast dient op de eerste pagina van een confidentieel proefschrift een disclaimer opgenomen te worden:

- Bij een embargoperiode (beperkt in tijd) dient volgende disclaimer op de eerste pagina opgenomen te worden:

'De auteur van deze thesis verklaart dat dit document confidentieel is van [datum] tot en met [datum] (embargoperiode), en vrij beschikbaar wordt na deze embargoperiode. Tijdens de embargoperiode is de inhoud van deze doctoraatsthesis confidentieel en uitsluitend voorbehouden voor gebruik door de promotoren en de doctoraatsjury om de doctoraatskwaliteit van de thesis te evalueren. Het verdelen, kopiëren of verspreiden van dit document, zij het volledig of gedeeltelijk, zal voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn met betrekking tot het gebruik van confidentiële informatie. Het gebruik van de informatie die hierin vervat zit door elke andere persoon of entiteit is verboden.'

- Bij een volledig embargo (onbeperkt in tijd) dient volgende disclaimer op de eerste pagina opgenomen te worden:

'De auteur van deze thesis verklaart dat dit document confidentieel is. De inhoud van deze doctoraatsthesis is confidentieel en uitsluitend voorbehouden voor gebruik door de promotoren en de doctoraatsjury om de doctoraatskwaliteit van de thesis te evalueren. Het verdelen, kopiëren of verspreiden van dit document, zij het volledig of gedeeltelijk, zal voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn met betrekking tot het gebruik van confidentiële informatie. Het gebruik van de informatie die hierin vervat zit door elke andere persoon of entiteit is verboden.'

4. Preventieve screening van het proefschrift op plagiaat

De Universiteit Antwerpen erkent het belang van wetenschappelijke integriteit en onderschrijft 'de Europese Gedragscode voor Onderzoeksintegriteit' (de ALLEA-code). Inbreuken op wetenschappelijke integriteit omvatten plagiaat, vervaardiging en vervalsing van gegevens, en belangenconflicten. Volgens de ALLEA code (2017) is plagiaat het werk en de ideeën van anderen gebruiken zonder de oorspronkelijke bron op gepaste wijze te citeren, hetgeen een schending inhoudt van de intellectuele eigendomsrechten van de oorspronkelijke auteur(s).

Blackboard SafeAssign: een plagiaat-preventietool

SafeAssign vergelijkt ingediende teksten met een dataset van academische papers om overlap te identificeren. De SafeAssign originaliteitsrapporten bieden gedetailleerde informatie over de overlap die gevonden werd tussen de ingediende tekst en reeds bestaande papers. Dit rapport kan gebruikt worden om de ingediende tekst te screenen op originaliteit en creëert mogelijkheden om te leren over correcte bronvermelding.

De Antwerp Doctoral School ontwikkelde een handleiding over SafeAssign voor kandidaat-doctorandi. Deze handleiding omschrijft hoe (een deel van) het proefschrift gescreend kan worden in SafeAssign. Het wordt doctorandi sterk aangeraden om SafeAssign te gebruiken als tool om te leren over plagiaat en correcte bronvermelding. In sommige faculteiten is een plagiaatcheck van het proefschrift een onderdeel van de verdedigingsprocedure (zie ook ADS - reglementen en documenten).