Fase 3: Opmaken van het proefschrift

1. Taal proefschrift regelen

Het proefschrift wordt in het Nederlands of Engels opgesteld en verdedigd. Mits schriftelijke toestemming van de faculteit mag het proefschrift ook in een andere taal dan bovengenoemd opgesteld worden. De toestemming is niet noodzakelijk indien het proefschrift een andere taal, cultuur of literatuur tot onderwerp heeft. In iedere proefschrift dient een Nederlandstalige en een Engelstalige samenvatting te worden opgenomen (zie algemeen doctoraatsreglement, art. 23).

Je kan hier best al tijdens de voorbereiding van je doctoraat over nadenken. De administratieve contactpersoon van je instituut/faculteit/departement kan je helpen bij vragen over hoe je hiervoor te werk gaat.

2. Vorm en opmaak van het proefschrift

Bij het schrijven van je doctoraatsthesis moet je rekening houden met de regelgeving van Universiteit Antwerpen betreffende de vorm en de opmaak van je tekst.

De vorm geeft aan hoe je je tekst schrijft.
De opmaak geeft aan hoe de tekst op de pagina gezet moet worden.

Via het volgen van onderstaande regels kan je tijd besparen op het einde van je doctoraatstraject.

Indien je in de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie zal verdedigen, neem dan contact op met de administratieve contactpersoon. Deze faculteit heeft namelijk een vast stramien ontwikkeld, met identieke covers en uitnodigingen voor de doctoraatsverdediging.

Regels vorm proefschrift

Het proefschrift kan de vorm aannemen van een monografie, een bundeling van manuscripten, een artistieke of ontwerpmatige realisatie of een combinatie van voorgaande. Indien het proefschrift bestaat uit een bundel van wetenschappelijke manuscripten, kan de faculteit de publicatie van één of meer van deze manuscripten als voorwaarde stellen (cf. algemeen doctoraatsreglement, art. 22).

Als je tijdens de voorbereiding van je doctoraat kiest voor een vorm van het proefschrift kan je dit best nog eens aftoetsen met je promotor(en) en de administratieve contactpersoon van je faculteit/departement/instituut.

Regels opmaak proefschrift

Huisstijl Universiteit Antwerpen

Voor de opmaak van het proefschrift wordt steeds de huisstijl van de UAntwerpen gehanteerd.

Opmaak proefschrift

Template/sjabloon proefschrift

Uiteraard mag je je thesis zelf opmaken, maar je kan ook onze template hiervoor gebruiken. In de template is ook alvast de keuzemogelijkheid voor een voorblad van een dubbeldoctoraat ingebouwd. Hoe je deze template gebruikt vind je uitgelegd in de instructies.

Tekst

 • Formaat: 18 x 26 cm (dus kleiner dan een gewone A4!!)
 • Op de linkerpagina dient een even nummering te komen en op de rechterpagina een oneven nummering.
 • Houd rekening met volgende marges:

Titelblad (cover)

Er zijn een aantal elementen die op het titelblad van het doctoraat moeten staan (cf. laatste pagina (p.16) van het algemeen doctoraatsreglement):

 • logo UAntwerpen;
 • naam faculteit en - in voorkomend geval - departement;
 • titel van het proefschrift (in de taal waarin het proefschrift gesteld is);
 • vastgelegde tekst "Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van doctor in de (kwalificatie van de graad) aan de Universiteit Antwerpen te verdedigen door";
 • voornaam & familienaam;
 • naam promotor(en);
 • tekst 'Antwerpen,' + jaar.

Let er ook op dat je de juiste benaming van de doctorstitel (= kwalificatie van de graad) vermeldt. De correcte benamingen vind je in bijlage 2 van het algemeen doctoraatsreglement:

Contact

Nieuwe Media Dienst
Campus Drie Eiken - lokaal D.032 (gelijkvloers)
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Algemeen e-mail adres: nmd.grafisch@uantwerpen.be

Natacha Hoevenaegel: +32 (0)3 265 22 24, natacha.hoevenaegel@uantwerpen.be

Ann Roelant: +32 (0)3 265 23 10, ann.roelant@uantwerpen.be

Thomas Campaert: +32 (0)3 265 27 45, thomas.campaert@uantwerpen.be


Design en druk proefschrift

Mogelijkheden om je thesis te laten opmaken en drukken

Er zijn twee opties om de cover van je proefschrift en eventueel ook de uitnodiging voor de verdediging te laten opmaken en te laten drukken:

 1. Nieuwe Media Dienst van de UAntwerpen (betalend): voor het ontwerpen van de cover en eventueel de uitnodiging en de druk ervan moet je rekening houden met een timing van 2 werkweken;
 2. Eigen opmaak (zelf maken of zelf een designer en drukker zoeken).

Indien je zal verdedigen in de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, neem dan zeker contact op met de administratieve contactpersoon, want deze faculteit heeft een vast stramien ontwikkeld, met identieke covers en uitnodigingen voor de doctoraatsverdediging.

Aantal exemplaren

3. Aspecten geheimhouding regelen 

Zie fase 1.