Fase 3: Opmaken van het proefschrift

1. Taal proefschrift regelen

Het proefschrift wordt in het Nederlands of Engels opgesteld en verdedigd. Mits schriftelijke toestemming van de faculteit mag het proefschrift ook in een andere taal dan bovengenoemd opgesteld worden. De toestemming is niet noodzakelijk indien het proefschrift een andere taal, cultuur of literatuur tot onderwerp heeft. In iedere proefschrift dient een Nederlandstalige en een Engelstalige samenvatting te worden opgenomen (zie algemeen doctoraatsreglement, art. 23).

Je kan hier best al tijdens de voorbereiding van je doctoraat over nadenken. De administratieve contactpersoon van je instituut/faculteit/departement kan je helpen bij vragen over hoe je hiervoor te werk gaat.

2. Vorm en opmaak van het proefschrift

Bij het schrijven van je doctoraatsthesis moet je rekening houden met de regelgeving van Universiteit Antwerpen betreffende de vorm en de opmaak van je tekst.

De vorm geeft aan hoe je je tekst schrijft.
De opmaak geeft aan hoe de tekst op de pagina gezet moet worden.

Via het volgen van onderstaande regels kan je tijd besparen op het einde van je doctoraatstraject.

Indien je in de faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie zal verdedigen, neem dan contact op met de administratieve contactpersoon. Deze faculteit heeft namelijk een vast stramien ontwikkeld, met identieke covers en uitnodigingen voor de doctoraatsverdediging.

...

3. Aspecten geheimhouding regelen 

Zie fase 1.