1. Toelating tot het doctoraat en inschrijving

Gegevensverwerking

Gegevens van doctorandi worden bijgehouden in verschillende databanken. In de Privacyverklaring informeert de Universiteit Antwerpen je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

Statuut

Doctorandi behoren tot één van volgende groepen, afhankelijk van de financieringsbron:

  • Mandaatassistenten
  • FWO-aspiranten
  • Opvangmandaten FWO/VLAIO
  • Mandaat bij VITO/imec/VIB
  • Dehoussebursalen
  • Navorsers op projectfondsen
  • Overige doctorandi (niet geregistreerd bij departement Personeel & Organisatie).

Raadpleeg voor meer info de pagina van Departement Personeel & Organisatie op Pintra. Neem bij persoonlijke vragen contact op met je dossierbeheerder bij de personeelsdienst.

2. Aspecten geheimhouding regelen

Voorbereiding doctoraat

Indien je tijdens de voorbereiding van je doctoraat met confidentiële data werkt of samenwerkt met externe partners (bv. een bedrijf of een andere kennisinstelling), dan kan je best vooraf een aantal afspraken maken over o.a. publicaties, geheimhouding en eigendomsrechten op onderzoeksresultaten. Het is van enorm belang dat je dergelijke informatie als confidentieel behandelt tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is. De dienst Valorisatie van het Departement Research, Innovation and Valorisation Antwerp (RIVA) geeft jou hierbij de nodige ondersteuning en stelt een overeenkomst op.

Indien je denkt dat bepaalde onderzoeksresultaten uit je doctoraat een valorisatieluik of commerciële toepassing hebben - waarbij het misschien aangewezen is deze te beschermen via een octrooiaanvraag - neem dan ook zeker contact op met de dienst Valorisatie via valorisatie@uantwerpen.be.​

Proefschrift

Indien bepaalde aspecten van je proefschrift geheim moeten blijven, bv. het onderwerp van een octrooiaanvraag, of je doctoraatswerk kadert in een samenwerking met een bedrijf - zie ook hierboven, dan dienen voorafgaand aan de verdediging van je proefschrift een aantal zaken i.v.m. geheimhouding geregeld te worden (bv. geheimhoudingsclausule voor juryleden, voorzien van interne verdediging, etc.). Ook hiervoor kan je terecht bij de dienst Valorisatie

Laad ten laatste bij het indienen van het eerste ontwerp-proefschrift bij de individuele doctoraatscommissie (IDC) de volledig ingevulde en ondertekende 'checklist confidentialiteit' op via de tegel 'Aanvragen' in SisA (Nieuwe Aanvraag > PhD proefschrift > Indienen checklist confidentialiteit). Het PDF-formulier wordt dan automatisch bezorgd aan de Valorisatiedienst en de facultaire/departementale doctoraatsadministratie. Van zodra het formulier ingediend is, zal de mijlpaal 'Aspecten geheimhouding regelen' in ePhD automatisch op voltooid komen te staan. Zolang dit niet in orde is, zal het onmogelijk zijn om een aanvraag in te dienen voor de aankondiging van je openbare verdediging.

Denk eraan dat indien je proefschrift confidentieel is, dit ook duidelijk op de kaft van het proefschrift aangeduid dient te worden, met een disclaimer op de eerste pagina. Zie kaft en eerste pagina van een confidentieel proefschrift.