FASE 1: Bij de aanvang van het doctoraat

1. Toelating tot het doctoraat en inschrijving

Gegevens van doctorandi worden bijgehouden in verschillende databanken. In de Privacyverklaring informeert de Universiteit Antwerpen je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat.

Statuut

Doctorandi behoren tot één van volgende groepen, afhankelijk van de financieringsbron:

  • Mandaatassistenten
  • FWO aspiranten / IWT bursalen
  • Opvangmandaten FWO / IWT
  • Mandaat bij VITO / IMEC / IBBT / VIB
  • Dehoussebursalen
  • Navorsers op projectfondsen
  • Overige doctorandi (niet geregistreerd bij departement Personeel & Organisatie).

Raadpleeg voor meer info de pagina van Departement Personeel & Organisatie op PINTRA. Neem bij persoonlijke vragen contact op met je dossierbeheerder bij de personeelsdienst.

2. Aspecten geheimhouding regelen

Voorbereiding doctoraat

Indien je tijdens de voorbereiding van je doctoraat samenwerkt met externe partners (bv. een bedrijf of een andere kennisinstelling) dan kan je best vooraf een aantal afspraken maken over o.a. publicaties, geheimhouding en eigendomsrechten op onderzoeksresultaten. De dienst Valorisatie van het departement Onderzoek & Innovatie geeft jou hierbij de nodige ondersteuning en stelt een overeenkomst op.

Indien je denkt dat bepaalde onderzoeksresultaten uit je doctoraat een valorisatieluik of commerciële toepassing hebben - waarbij het misschien is aangewezen ze te beschermen via een octrooiaanvraag - neem dan ook zeker contact op met de dienst Valorisatie.

Proefschrift

Indien bepaalde aspecten van je proefschrift geheim moeten blijven (bv. het onderwerp van een octrooiaanvraag, of je doctoraatswerk kadert in een samenwerking met een bedrijf - zie ook hierboven), dan dienen voorafgaand aan de verdediging van je proefschrift een aantal zaken i.v.m. geheimhouding geregeld te worden (bv. geheimhoudingsclausule voor juryleden, voorzien van interne verdediging).
Ook hiervoor kan je terecht bij de dienst Valorisatie.

Denk er ook aan dat indien je proefschrift confidentieel is, dit ook duidelijk op de kaft van het proefschrift aangeduid dient te worden, met een disclaimer op de eerste pagina.