Je gebruikt referenties om een bewijsvoering op te bouwen voor je redeneringen en conclusies, om duidelijk te maken waar je bepaalde informatie gehaald hebt en waar men die kan terugvinden, en om plagiaat te vermijden.

Deze controleerbaarheid en bewijsvoering zijn onmisbaar voor de wetenschappelijkheid van je werk.

Wat is een referentie?

De gestructureerde beschrijving van een boek, artikel, website, … met gegevens over:

  • De auteursnaam (of namen)
  • Publicatie-datum
  • Titel van het werk
  • De publicatie waarin het werk verscheen

Probeer vanaf het begin van je opzoekingen systematisch de referenties van de documenten die je raadpleegt te noteren met alle nodige details en voeg eventueel persoonlijke notities toe. Dat bespaart je achteraf, wanneer je aan het schrijven bent, enorm veel tijd.

Hoe refereer je correct?

Er zijn veel verschillende methoden om te refereren. Enkele vaak gebruikte systemen zijn Harvard-stijl, Vancouver-stijl, de APA-stijl (van de American Psychological Association), …. Welke methode je moet gebruiken, hangt vaak af van het vakgebied waarbinnen je werk kadert of de publicatie waarin je werk moet verschijnen. Welke methode je ook gebruikt, wees altijd consequent.

Om correct te refereren zijn twee zaken nodig: een verwijzing in de tekst en een referentielijst.

In de tekst zelf geef je steeds duidelijk aan voor welke passage je een referentie hebt. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een voetnoot of door de informatie in de tekst tussen haakjes te vermelden (afhankelijk van het referentiesysteem dat je gebruikt).

Daarna voeg je achteraan je werk een referentielijst toe waarin je alle bronverwijzingen die in de tekst voorkomen met de volledige publicatiegegevens opneemt. Zo'n referentielijst is meestal alfabetisch op auteursnaam gerangschikt, maar je kan bijvoorbeeld ook een onderscheid maken tussen boeken, artikelen, internetpagina's, e.d.

Referenties beheren

Er bestaat gespecialiseerde software waarmee je je referenties online kan bewaren, groeperen en literatuurlijsten kan genereren.

Enkele voorbeelden van bibliografische software zijn:

  • Er zijn campuslicenties voor EndNote en voor Reference Manager, voor studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen. Meer informatie is beschikbaar in het InfoCenter ICT.
  • Zotero: is gratis en kan zowel gebruikt worden als stand alone, of geïntegreerd in je browser.
  • Mendeley: De basisversie van Mendeley is vrij beschikbaar voor alle gebruikers. De toepassing is niet moeilijk te gebruiken. Je kan ook een profiel aanmaken en publicaties van anderen doorzoeken.