Doelgroep

De permanente opleiding douane en accijnzen staat open voor een gemengd publiek van deelnemers: ambtenaren, magistraten, dienstverleners (advocaten, consultants,…) en werknemers uit de privésector waaronder ook leidinggevende personen. 

Toelatingsvoorwaarden

Minimumvereiste voor deelname aan het algemeen programma:

 • het reeds behaald hebben van een bacheloropleiding of, 
 • mits voorafgaande toelating een daaraan gelijkwaardig bekwaamheidsniveau als gevolg van voldoende relevante ervaring en/of bijkomende opleidingen.

Cursusinformatie

In het algemene programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door zowel docenten uit de praktijk alsook uit de academische wereld. Deelnemers aan dit programma verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van douane en accijnzen. 

Om interactiviteit tijdens de sessies te bevorderen wordt het aantal inschrijvingen beperkt tot 40 deelnemers.

Duurtijd programma

Dit programma omvat 12 lesdagen (4 x 3 dagen – ma/di/do), telkens van 9.15 tot 12.15 uur en van 13.45 tot 16.45 uur. 

De opleiding is gespreid over vier lesweken en omvat 72 lesuren.

Aanwezigheidsvereisten

Er wordt enkel een certificaat uitgereikt:

 • Als men slaagt voor het examen (minstens 60% behaald) én;
 • Als een minimale individuele aanwezigheidsgraad werd bereikt van minstens 75% (overmachtssituaties inbegrepen)

Deelname aan het examen is slechts mogelijk nadat men voldoet aan de minimale aanwezigheidsvereiste.

Examen

Deze lessenreeks wordt afgerond met een elektronisch examen op de Stadscampus. Dit examen heeft de vorm van meerkeuzevragen over alle onderdelen van de gedoceerde leerstof. 

Locatie

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Het exacte adres voor de opleiding en het examen wordt meegedeeld na inschrijving.

Deelnameprijs

De prijs bedraagt 5540 EUR (inclusief catering en lunch in de Universiteitsclub).

Voormelde prijzen omvatten ook het online ter beschikking gesteld studiemateriaal, de wetgevingsbundel Douane en Accijnzen 2024 samengesteld door prof. E. Van Dooren en het boek Douane en Accijnzen toegepast van K. Celis en J. Verbeken. Beide boeken worden rechtstreeks door de uitgever aan de deelnemers bezorgd. 

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief btw, omdat de Universiteit Antwerpen in de huidige stand van de wetgeving een niet-btw-plichtige rechtspersoon is. Nexus behoudt zich echter het recht voor om in het geval op de inschrijvingsprijs alsnog btw verschuldigd zou zijn, om deze btw door te rekenen aan de deelnemers.

Inschrijvingen

Elke inschrijving en/of aanmelding is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega (voor de volledige module) kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE91 7360 6389 5176 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

Erkenningen in aanvraag:

 • Erkenning betaald educatief verlof Brussel.
 • Erkenning betaald educatief verlof in het kader van het  PC226.
 • Opleidingspremie (PC336): na het volgen van een opleiding door u of uw werknemer(s) kan u bij Liberform terecht voor een opleidingspremie. De premie is een financiële tussenkomst aan werkgevers of ondernemingen die de opleiding betalen. Meer info en aanvragen premie: https://www.liberform.be/nl-wat .
 • IGO.
 • IBJ.
 • ITAA.

Erkenningen ontvangen:

 • De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof en Opleidingscheques
 • ​Het is vereist dat deelnemers effectief (online) aanwezig zijn. Vervanging door een collega voor de volledige module is mogelijk, hiervan wordt de organisatie vooraf, schriftelijk in kennis gesteld.

Vragen, info?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de permanente vorming douane en accijnzen, laat dan hier uw gegevens achter. Neem contact op met Iman Migo indien u vragen heeft over uw inschrijving (voorwaarden, timing,....).