Antwerp Tax Academy zet projecten op in samenwerking met een aantal financierende instanties om belastingwetenschap op de kaart te zetten. Overzicht van de projecten die onder ATA en in samenwerking met private partners werden opgestart:

 

Tiberghien Advocaten

Dankzij de steun van Tiberghien Advocaten kon het doctoraatsonderzoek van Kimberly Van Sande onder het promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters en prof. dr. Anne Van de Vijver gefinancierd worden. 

Axa

Dankzij de steun van Axa kon het doctoraatsonderzoek van Tom Vermeire onder het promotorschap van prof. dr. David Martens gefinancierd worden. 

Deloitte

Dankzij de steun van Deloitte kon het doctoraatsonderzoek van Mariya Otto onder het promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters en prof. dr. Anne Van de Vijver gefinancierd worden. 

Huber & Crommen PhD Research Grant

In juni 2014 kon Antwerp Tax Academy de steun van het advocatenkantoor Huber & Crommen verwerven. Met deze middelen kon het doctoraatsonderzoek van Jef Van Eyndhoven onder het promotorschap van prof.dr. Bruno Peeters gefinancierd worden. Jef Van Eyndhoven is verbonden aan de Faculteit Rechten. Op 2 december 2020 verdedigde Jef zijn doctoraat 'strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering' met succes. 

KPMG PhD Research Grant

Het bedrijfsleven en het hoger onderwijs vinden elkaar steeds vaker, ook in de humane wetenschappen. Zo financiert KPMG Belastingconsulenten de Universiteit Antwerpen voor een doctoraatsstudie binnen het domein van het fiscaal recht.

De Antwerp Tax Academy, een interfacultair instituut binnen UAntwerpen voor multidisciplinair onderzoek op het terrein van belastingen, heeft inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd. Dit is ook het bedrijfsleven niet ontgaan. KPMG Belastingconsulenten wil het onderzoekscentrum een stevige duw in de rug geven en maakt daar 100 000 euro voor vrij.

“Met die financiële ondersteuning kan een doctoraatsstudent zich enkele jaren  lang verdiepen in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek binnen het fiscaal recht”, zegt prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter van Antwerp Tax Academy). “De maatschappelijke behoefte aan fundamenteel onderzoek op het gebied van belastingen is zo groot dat elke financiering voor onderzoek meer dan welkom is".

“De belangstelling voor de belastingwetenschap is de laatste jaren nooit zo groot geweest. De toenemende internationalisering, de economische crisis en de verscherpte concurrentie tussen bedrijven zijn hieraan zeker niet vreemd". Ook de studenten tonen veel belangstelling voor de thematiek: jaarlijks schrijven er zich ongeveer negentig studenten in voor de master fiscaal recht. Heel wat van die studenten kunnen later aan de slag bij KPMG Belastingconsulenten.

“Daarom hechten wij ook veel belang aan een goede samenwerking met de universiteit”, legt Koen Maerevoet (Managing Partner KPMG Belastingconsulenten) uit. “Het succes van een onderneming staat of valt immers met de deskundigheid van haar medewerkers". Ook Gert Van Dyck, die het door KPMG gefinancierde doctoraatsonderzoek zal uitvoeren, is een alumnus van de master fiscaal recht van UAntwerpen en werkzaam als consultant bij KPMG.

Deloitte PhD Research Grant

ATA kon financiële steun verwerven van Deloitte om twee jonge talenten in te schakelen in het belastingonderzoek en -onderwijs aan de faculteit rechten.

De steun van Deloitte Belastingconsulenten betreft in eerste instantie het fundamenteel fiscaal onderzoek binnen de faculteit rechten.  Met deze financiering kan de faculteit rechten van de  Universiteit Antwerpen voor de komende vier jaar  Nathalie Wittock aanstellen als doctoraatsonderzoeker onder het promotorschap van prof. dr. Bruno Peeters.  Nathalie Wittock studeerde vorig jaar af aan de Universiteit Antwerpen en behaalde met de grootste onderscheiding de master fiscaal recht. Zij zal de Deloitte PhD Grant combineren met haar activiteit als fiscaal advocaat verbonden  aan het advocatenkantoor Laga.

In tweede instantie draagt Deloitte ook bij tot de onderwijsbegeleiding van studenten binnen de succesvolle master fiscaal recht. Dit gebeurt door de financiering van een mandaat van onderwijsmedewerker, ook gedurende vier jaar. Het eerste jaar zal deze opdracht worden waargenomen door Nicolas Engelmann, eveneens alumnus van de master fiscaal recht UAntwerpen en als advocaat verbonden aan het kantoor Laga.

Deloitte sponsort ook sinds geruime tijd de wetboeken voor alle studenten die aan de Universiteit Antwerpen de opleiding  master fiscaal recht volgen. Om de juristen in staat te stellen van meet af de opleiding master fiscaal recht met succes te volgen, wordt een intensieve voorbereidende cursusboekhouden aangeboden dewelke inhoudelijk wordt opgevolgd door Deloitte.

Met haar zeer gewaardeerde steun onderstreept Deloitte Belastingconsulenten het belang dat het hecht aan een goede samenwerking met de Universiteit Antwerpen, waar tal van deskundige medewerkers worden gevormd waarop zij later een beroep kan doen.

PwC Belgium

PwC Belgium sponsort sedert 2015 het fiscaal onderwijs aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. De steun komt in het bijzonderde Master Fiscaal Recht ten goede zoals die reeds meer dan 20 jaar succesvol in Antwerpen wordt georganiseerd. Met deze financiële steun onderschrijft  PwC het belang van degelijk fiscaalonderricht en onderzoek en stelt het de opleiding in staat, Kristof Wuyts (alumnus Universiteit Antwerpen), als onderwijsmedewerker aan te trekken.

Cazimir Phd Research Grant

Dankzij de steun van het advocatenkantoor Cazimir kon het doctoraatsvoorstel van Veerle Lerut, onder leiding van prof. dr. Bruno Peeters en prof. dr. Anne Van de Vijver, gesponsord worden. 


HLB Dodémont - Van Impe & Co cvba

Dankzij de steun van de firma HLB Dodémont - Van Impe & Co cvba kon, onder leiding van prof. dr. Eddy Laveren, een ontwerp van een flexibele waarderingstool uitgewerkt worden voor ondernemingen.

EY Grant

Danzij de steun van EY Grant kon het onderzoek van Eva Baekelant The virtual permanent establishment in international tax law’ gesponsord worden. De promotoris Anne Van de Vijver. Eva startte haar onderzoek in het najaar 2020.