Opleidingsaanbod 2019-2020

Het CBR-jaarprogramma omvat reeds menige jaren een aantal studieavonden, gespreid over het academiejaar en handelend over thema’s waarvoor in verschillende juridische branches interesse bestaat.

Daarnaast worden ook workshops geprogrammeerd, die inspelen op de juridische actualiteit en waarbij met een beperkt aantal deelnemers een interactieve en praktijkgerichte werkmethode wordt gehanteerd.

Bovendien worden ook extra studieactiviteiten ingelast wanneer in de loop van het jaar belangrijke nieuwe wetgeving tot stand komt.

Regelmatig worden ook lessenreeksen of studienamiddagen georganiseerd of logistiek ondersteund die van belang zijn voor de juridische praktijk van een specifieke doelgroep.

Tot slot organiseert het CBR samen met Gandaius de basisopleiding bemiddeling en de specialisatieopleidingen bemiddeling in familiezaken en bemiddeling in burgerlijke en handelszaken in Antwerpen en Gent.  Tevens heeft het CBR jaarlijks een ruim aanbod van nascholingsactiviteiten voor erkende bemiddelaars.

Contact

CBR
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten
Stadscampus- gebouw V
S.V.091
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 54 48
cbr@uantwerpen.be