Online taalcursus Engels voor jonge studentes in Afghanistan

In het najaar 2023 gaf Linguapolis een eerste online taalcursus Engels voor jonge vrouwen in Kabul. In samenwerking met Moeders voor Vrede, Veera vzw, de Stichting Cusanus en de AUHA (Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen)-instellingen werd dit project opgezet om studentes te bereiken die sinds 21 december 2022 geen toegang meer hebben tot hoger onderwijs in Afghanistan. De hele cursus verliep online en binnenskamers, om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen.

In deze taalcursus Engels oefenden en verbeterden de deelneemsters hun Engelse taalvaardigheid. Het einddoel was om de taalkennis Engels van deze jonge vrouwen naar een hoger niveau te brengen zodat ze verdere online scholing in het Engels kunnen volgen of online internationale activiteiten kunnen opzetten of bijwonen. Zo wil Linguapolis een bijdrage leveren aan de emancipatie van jonge vrouwen in Afghanistan, aangezien dit in officiële vorm onder het huidige regime niet mogelijk is.

We pakten het als volgt aan: na een individueel intakegesprek, stelden we een groep samen van 20 deelneemsters met een gelijkaardig profiel qua scholing en talige voorkennis. In de praktijk wilde dit zeggen: de deelneemsters hadden al hoger onderwijs gevolgd of zouden dat hebben gedaan als dat niet verboden was voor vrouwen. De live online lessen werden ingepland in sessies van 2 uur waarbij actieve deelname van alle deelneemsters werd verwacht. De realiteit wees uit dat dit niet altijd mogelijk was. Door problemen met elektriciteit en het internet, konden sommige studentes de les soms niet of slechts gedeeltelijk bijwonen. Deze problemen hadden we verwacht en werden opgevangen door middel van het digitale handboek waarmee gewerkt werd. De oefeningen die de studentes gemist hadden, konden ze via het online platform opnieuw maken en zelf nakijken. Naast de groepslessen, bevatte de cursus op die manier ook opdrachten voor zelfstudie en huiswerk. Deze werkwijze vereiste een zeker mate van digitale geletterdheid. Niet alle deelneemsters waren even vaardig of even goed uitgerust, wat leidde tot een verschil in vooruitgang. Het feit dat sommige studenten moesten gebruik maken van een smartphone in plaats van een laptop voor deze online cursus, was niet optimaal. Niettegenstaande de technische problemen, waren de studentes steeds enthousiast en namen ze – als de techniek het toestond – actief deel aan de lessen. Ze begroetten de taaldocente en elkaar elke les met ‘Good morning dear teacher and dear friends’. Ook de interactie tussen de studentes – soms klassikaal, soms in breakout groups – verliep elke les vlotter en vlotter.


                                              

Na 2,5 maand oefenen was het tijd om wat ze geleerd hadden concreet toe te passen in een functionele taak. Ze kregen de opdracht een lijst met vragen te maken die ze graag zouden stellen aan Belgische studentes. Vervolgens nodigde de taaldocente drie UAntwerpen-studentes uit naar het online klaslokaal. De studentes werden verdeeld over 3 groepjes en interviewden gedurende een half uur een Belgische studente. Zowel de Afghaanse als de Belgische studentes vonden dit een zeer verrijkende ervaring. Er werd dan ook beslist om nog een aantal extra conversatiesessies van een half uurtje in te lassen in het onlineklaslokaal, buiten de lessen.

De cursus sloot af met een eindexamen dat de vier vaardigheden testte (lezen, luisteren, spreken, schrijven). De taalcursus werd gegeven en begeleid door een vrouwelijke taaldocent met een ruime interculturele bagage en met veel leservaring, ook in het geven van live online lessen.

De ervaring was voor iedereen intens en waardevol.

Quote Khatera Shamal, initiatiefneemster van de Antwerp Long Distance Course: “Onderwijs voor meisjes in Afghanistan is een absolute noodzaak. Het vormt de sleutel tot empowerment, gelijkheid en de opbouw van een veerkrachtige samenleving. Te midden van onderwijsverboden voor meisjes in Kabul maken deze twintig moedige meisjes een krachtig statement: onderwijs is een universeel recht en de sleutel tot vrijheid en gelijkheid.”