Legaten

Het maken van een legaat is de meest gebruikelijke manier om bezittingen aan een goed doel over te laten. We sommen hier de verschillende soorten legaten even op. 

Algemeen legaat

Dit is het legaat met uiterste wilsbeschikking waarbij je als erflater je hele vermogen schenkt aan de Universiteit Antwerpen. Zo maak je de Universiteit Antwerpen tot algemeen legataris of erfgenaam.

Legaat onder algemene titel

Iemand is legataris onder algemene titel wanneer hij/zij niet het volledige vermogen van een overledene krijgt, maar slechts een bepaald deel of een bepaalde algemene categorie van goederen. Bijvoorbeeld: alle roerende goederen of alle onroerende goederen.

Bijzonder legaat

Elk legaat dat geen algemeen legaat of geen legaat ten algemene titel is. Bijvoorbeeld: een waardevolle collectie

Duolegaat

Bij een duolegaat kan je als erflater een deel van jouw bezittingen nalaten aan een goed doel (zoals de Universiteit Antwerpen) en een ander deel aan jouw erfgenamen. Het duolegaat kan fiscaal interessant zijn als je iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. De successierechten van de legataris worden betaald door het goede doel (in dit geval de Universiteit Antwerpen), die zelf een voorbestemd deel van de erfenis krijgt.

Vooral voor mensen die geen erfgenamen in de rechte lijn hebben, is deze techniek aantrekkelijk. Indien je jouw vermogen wenst na te laten aan een buur of vriend, betalen deze begunstigden hoge successierechten. Via de techniek van het duolegaat worden deze successierechten betaald door de Universiteit Antwerpen. Zo blijft er netto een grotere som over van de erfenis.

Voor meer gedetailleerde, actuele informatie of juridisch advies verwijzen we je graag door naar testament.be.